เตรียมพบ “รถฉีดวัคซีนถึงบ้าน” (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV)

Loading

การที่จะฉีดวัคซีนประชาชนทุกคนให้เร็วที่สุดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ทันทีที่ได้รับจัดสรรก็ได้ฉีดเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง ในชุมชน ให้กับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ทุกพื้นที่เขต ก็เพื่อให้เข้าถึงคนที่ไม่สะดวกเดินทาง จึงได้จัดรถฉีดวัคซีนถึงบ้าน  (BKK Mobile Vaccination Unit : BMV) ที่จะมีทีมหมอ พยาบาล นั่งรถไปฉีดเชิงรุกให้ถึงหน้าบ้านที่จะเคลื่อนที่ไปตามชุมชน ฉีดใกล้บ้านให้ได้มากที่สุด  คาดว่าจะเริ่มฉีดได้สัปดาห์หน้านี้

รถฉีดวัคซีน ภายนอกจะเป็นรถโดยสารประจำทางทั่วไป แต่ภายในมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดอุณหภูมิ ตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาวัคซีน อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เตียงสนาม เครื่องกระตุ้นหัวใจ (AED)  สามารถฉีดวัคซีนได้อย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับมาตรฐานในโรงพยาบาล และหลังการฉีดวัคซีนจะฆ่าเชื้อทุกวัน

การฉีดวัคซีนบนรถเช่นนี้ มีการนำมาใช้แล้วในประเทศต่างๆ เช่น จีน เวียดนาม กทม.ได้นำรูปแบบมาประยุกต์ให้เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้การฉีดวัคซีนของ กทม. คล่องตัวมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงในการเดินทางมาจุดฉีดสำหรับผู้ที่ต้องใช้รถโดยสารสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการไปฉีดวัคซีนตามเวลาปกติ เพราะรถบัสวัคซีนสามารถไปให้บริการตามย่านใกล้ๆที่ทำงานได้

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/1426104774283552/posts/3233063930254285/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210