‘ไบโอชาร์’ พลังงานทดแทนที่อาจเหมาะกับไทย มากกว่าโซลาร์เซลล์

Loading

นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป – ‘รัฐทบทวนแผนพลังงานทดแทน ระบุไทยมีโอกาสจากไบโอแมสเยอะจากการเป็นประเทศเกษตรกรรม

นายธรรศ ทังสมบัติ นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวตอนหนึ่งในหัวข้อ “ธุรกิจไทย ปรับตัวรับบริบทโลกร้อน” ภายในงานสัมมนา Go Green 2024: The Ambition of Thailand โดยกรุงเทพธุรกิจ เมื่อวันที่ 25 เม.ย.2567 ว่า ภาพรวมซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป ส่วนที่สำคัญที่สุดคือ ภาคการเกษตร ดังนั้นเรื่องคาร์บอนเครดิตหรือ CBAM จึงไม่ใช่ความเสี่ยงแต่เป็นโอกาสสำหรับธุรกิจ การที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทำให้มีวัตถุดิบสำหรับชีวมวล (Biomass) อย่างมหาศาล ซึ่งนำไปสู่กระบวนการทำถ่านชีวภาพ (Biochar) ด้วยการผสมกับปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ทั้งยังช่วยในเรื่องการฟื้นฟูดินในการทำเกษตร (Regenerative Agriculture)

แต่ทุกวันนี้รัฐบาลยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับพลังงานทดแทนจากไบโอแมสมากนัก แต่ไปให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ ซึ่งเป็นนโยบายที่ภาครัฐอาจต้องกลับมาทบทวนตัวเอง

“ไทยเป็นประเทศเกษตร ทำให้เรามีไบโอแมสมหาศาล ซึ่งนั่นเป็นโอกาสทั้งนั้น ผมมองว่านโยบายที่ถูกต้องคือการเผาเพื่อไม่ให้มีการเผา และเป็นการเผาให้เกิดรายได้แทนที่จะเกิด PM2.5 การนำไบโอชาร์มาใช้ผลิตพลังงานทดแทน และจะช่วยลดต้นทุนตั้งแต่ระดับไร่นา ไปจนถึงอุตสาหกรรมและเอสเอ็มอี”

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/environment/1123946


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210