“บิ๊กป้อม” หนุนระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP หวังดันแก้ปัญหายากจน

Loading

“บิ๊กป้อม” สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบบริหาร จัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) แก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ถึงการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน สภาพัฒน์ฯ และ NECTEC เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่พร้อมไปกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ซึ่งเป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ระบบเดียวของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายได้ถึงระดับตัวบุคคล

โดยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการนำข้อมูลจากระบบ TPMAP ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและพื้นที่นั้น ๆ พร้อมกับพัฒนาข้อมูลในระบบให้มีความครอบคลุมมิติการพัฒนาต่าง ๆ และทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่อย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ TPMAP ให้มีความสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายต่อไป

แหล่งข้อมูล
https://www.thairath.co.th/news/politic/1950730?cx_testId=0&cx_testVariant=cx_0&cx_artPos=0&cx_rec_section=news&cx_rec_topic=society#cxrecs_s


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210