กทม.เตรียมกำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา”

Loading

วันนี้ (7 ธ.ค.) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 23/2563 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ในที่ประชุมสำนักสิ่งแวดล้อม กทม.รายงานผลการดำเนินการตามนโยบาย “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” ซึ่งปัจจุบันพบว่า ประชาชนยังมีการทิ้งขยะนอกบริเวณที่จัดไว้ให้ อีกทั้งนำขยะออกมาทิ้งไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด โดยมีทั้งขยะปกติและขยะชิ้นใหญ่ ส่งผลให้สำนักงานเขตต้องเพิ่มความถี่ในการจัดเก็บขยะและล้างทำความสะอาดพื้นที่ จึงเห็นควรให้มีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินตามนโยบาย “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้ 1. บังคับใช้กฎหมาย โดยให้สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต จับปรับผู้ทิ้งขยะนอกบริเวณที่กำหนด และแบ่งค่าปรับแก่ผู้แจ้งเบาะแส และใช้กล้องวงจรปิดในการตรวจสอบผู้กระทำผิด 2. เพิ่มรอบการจัดเก็บขยะ โดยมีการสำรวจปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่ และเพิ่มรอบการจัดเก็บให้สอดคล้องกับปริมาณขยะ 3. มีการประชาสัมพันธ์แนวทางการบังคับใช้กฎหมายในการทิ้งขยะนอกบริเวณที่กำหนด ผ่านการใช้แพลตฟอร์ม ออนไลน์ และสื่อต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ทิ้งขยะลงบนที่สาธารณะ นอกภาชนะ หรือนอกที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้จัดไว้ มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนกรณีทิ้งลงในทางน้ำ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งตั้งแต่เดือน ม.ค.- ต.ค. 2563 มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รวม 724 ราย ยอดปรับทั้งสิ้น 1,132,100 บาท แบ่งเป็นกรณีทิ้งลงบนถนนที่สาธารณะ 638 ราย ยอดปรับ 887,100 บาท กรณีทิ้งลงในทางน้ำ 86 ราย ยอดปรับ 245,000 บาท

นอกจากนี้ จะมีแนวทางดำเนินการด้านอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การออกคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจผู้รับผิดชอบแต่ละเขต กวดขันผู้ทิ้งขยะนอกบริเวณที่กำหนดนอกเหนือจากภารกิจการกวดขันกรณีผู้ค้าและผู้ขับขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า และการใช้แอปพลิเคชันเพื่อแจ้งจุดทิ้งขยะ และเวลาที่รถขยะเข้าจัดเก็บ โดยสแกน QR CODE ได้ที่บริเวณจุดทิ้งขยะ รวมถึงในอนาคตอาจมีการดำเนินการแก้ไขกฎหมาย เพื่อจำกัดเวลาการทิ้งขยะของประชาชน มีการใช้/การเก็บคอกกั้นขยะตามช่วงเวลา โดยมีป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาจัดเก็บ เพื่อให้ประชาชนทิ้งขยะตามเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนด และการระบุประเภทขยะ หรือสิ่งที่นำมาทิ้ง เพื่อให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ขอขอบคุณแหล่งที่มา :
https://mgronline.com


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210