รพ. กรุงเทพ ทุ่มงบ 100 ลบ. ลงทุนเครื่องจัดยาอัตโนมัติ เพื่อรักษาคุณภาพของยาและความปลอดภัยของผู้ป่วย

Loading

โรงพยาบาลกรุงเทพ ทุ่มลงทุน 100 ล้านบาท นำเครื่องจัดยาอัตโนมัติมาใช้ มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) สามารถจัดยาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ได้ทั้งยาเม็ดเปลือย – ยาเป็นแผง – ตัดแผงยา – นับจำนวนยาได้ด้วยเครื่อง พร้อมระบุวันและเช็กล็อตการผลิตยา บันทึกข้อมูลการจัดยาได้อย่างละเอียด สามารถตรวจสอบเรียกคืนยาจากผู้ป่วยได้

พญ. เมธินี ไหมแพง รองประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท ลงทุนเครื่องจัดยาอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ ลดความคลาดเคลื่อนในขั้นตอนการจัดและจ่ายยา ควบคู่กับรถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ (Smart Mobile Medication Cart) ช่วยลดการปนเปื้อน และเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยให้ผู้ป่วยได้รับยาได้ถูกคน ถูกยา และถูกเวลา โดยปัจจุบัน มีทั้งหมด 3 เครื่อง ในอาคารหลัก คือ รพ. กรุงเทพ  และ รพ. กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล ใช้ใน 11 หอผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รองรับคำสั่งยาของแพทย์ได้มากกว่า 10,000 รายการยา / ต่อวัน

ภญ. อุไร เอี่ยวสีหยก ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ เปิดเผยว่า เพราะความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในทุก ๆ กระบวนการการรักษา โดยเครื่องจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) มีประสิทธิภาพสูงสามารถบรรจุยาเม็ดเปลือยได้ถึง 220 รายการ จัดยาอัตโนมัติได้ 15 ช่องพร้อมกัน เป็นระบบปิด ไม่มีการสัมผัส ป้องกันการปนเปื้อนของยาต่างชนิด ใช้เวลาสั้นลง  สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ

สำหรับเครื่องจัดยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยใน (IPD) เป็นเครื่องรุ่นใหม่ในประเทศไทย จุดเด่นที่สุดของเครื่อง คือ สามารถจัดเตรียมยาให้พร้อมใช้ แบบ unit dose ทั้งยาฉีดและยาพ่นขนาดเล็ก  Prefilled Syringe  ยาเม็ดได้ทั้งยาเม็ดเปลือยและแผง โดยเฉพาะยาเม็ดแผงจะตัดแผงยาแต่ละเม็ดให้อยู่ในพลาสติกเคลือบแผงเดิม (Original Blister)  ลงไปถึงแต่ละเม็ดยา และนับจำนวนยา จ่ายยาออกมาเป็นชุดยาเฉพาะผู้ป่วยตามคำสั่งแพทย์ในแต่ละวัน บันทึกข้อมูลการจ่ายยา จำนวนยาที่ใช้ไปแล้วและยาที่คงเหลือจำแนกตามคนไข้ ตามรายการยา รวมถึงยังมี Barcode ระบุข้อมูลยา ล็อตการผลิต และวันหมดอายุ สามารถระบุวันและเช็กล็อตยาได้ ทำให้ตรวจสอบและเรียกยาคืนกลับมาจากผู้ป่วยในกรณีที่ยามีปัญหาได้อย่างสะดวก  และบริหารยา ส่งถึงผู้ป่วยโดยรถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ (Medication Cart) เป็นนวัตกรรม ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับรถเข็นจัดยา เพิ่มระบบยืนยันตัวตนพยาบาลและยืนยันผู้ป่วยก่อนการนำส่งยา ช่วยเพิ่มความแม่นยำ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างปลอดภัย เมื่อมารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

แหล่งข้อมูล

https://the-fourth-industrial-revolution.com/2022/08/19/รพ-กรุงเทพ-ทุ่มงบ-100-ลบ-ลงทุ/


Smart City Thailand : 02 054 7755 , 08 6984 3245
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210