ระบบขับเคลื่อน “อัตโนมัติ” กับ อนาคต ที่ “มนุษย์คือศูนย์กลางพัฒนาไม่ใช่ AI”

Loading

ระบบอัตโนมัติ รวมถึงยานพาหนะอัตโนมัติที่เป็นความฝันของมนุษย์มานานหลายศตวรรษ ตั้งแต่ภาพร่างที่มีวิสัยทัศน์ของเลโอนาร์โด ดา วินชี ไปจนถึงภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแห่งศตวรรษที่ 20

การประชุม World Economic Forum ได้รวบรวมผู้นำจากภาครัฐ นักวิชาการ และภาคเอกชนในสภาอนาคตโลกว่าด้วยอนาคตของการเคลื่อนไหวอัตโนมัติต่อประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ

1. คุณภาพชีวิต ควรสนับสนุนให้มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากกว่าการพัฒนา และการปรับใช้ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นศูนย์กลาง อย่างเช่น สามารถจัดลำดับความสำคัญของคนเดินเท้าในเมือง และลดเสียงรบกวนจากการเคลื่อนที่ทางอากาศได้

2. การเคลื่อนย้ายต่อเนื่องหลายรูปแบบ  ไม่ควรพิจารณาการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติในสุญญากาศ ควรเชื่อมต่อกับเครือข่ายทางเลือกการขนส่งคุณภาพสูงที่มีอยู่ เช่น การขนส่งสาธารณะแบบดั้งเดิม การเดินเรือ รถไฟ การปั่นจักรยาน และการเดิน สามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ในเมืองของเราได้โดยการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างโหมดต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ ในขณะเดียวกันก็ลดความแออัด และการใช้พลังงาน

3. ความเท่าเทียมทางสังคมและการเข้าถึง การเคลื่อนย้ายอัตโนมัติควรปลดล็อกโอกาสสำหรับชุมชนที่ด้อยโอกาส และไม่เพียงแต่ให้ผลประโยชน์แก่คนกลุ่มน้อยที่ได้รับสิทธิพิเศษเท่านั้น ตัวอย่างเช่น โดรนสามารถทำหน้าที่เป็นประตูสู่การเพิ่มคุณภาพการรักษาพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่ชนบท ตามที่ได้นำร่องในด้านการแพทย์จาก Sky project ในอินเดียการมีงบดุลหรือเป้าหมายทั่วไปในระดับรัฐบาลท้องถิ่นหรือระดับประเทศสำหรับการปรับใช้การเคลื่อนย้ายอัตโนมัติอาจไม่รับประกันข้อกำหนดด้านทุน ในความเป็นจริง สิ่งเหล่านี้พบว่าไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการใช้งาน e-scooter-sharing และ bike-sharing แม้ว่าโดยธรรมชาติแล้ว การใช้งานไมโครโมบิลิตี้(micromobility) หมายถึงอุปกรณ์ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ที่ทำให้เดินทางได้ด้วยความเร็วโดยทั่วไปต่ำกว่า 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะมีราคาถูกกว่ามากและเข้าถึงได้ง่ายกว่าก็ตาม

4. แรงงาน เทคโนโลยีการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติมีศักยภาพในการสร้างงานที่คุ้มค่า และสร้างสรรค์มากขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ยังช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนนักบิน และคนขับรถบรรทุกในหลายส่วนของโลก ตัวอย่างเช่น Oliver Wyman ประมาณการว่าอเมริกาเหนือจะขาดแคลนนักบิน 24,000 คนในปี 2569 ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม การพัฒนาระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การลดจำนวนพนักงานที่จำเป็นในภาคส่วนการขับเคลื่อน เนื่องจากเทคโนโลยีจะต้องมีการสร้างบทบาทใหม่ เช่น การดูแลระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตาม ทักษะที่จำเป็นสำหรับบทบาทดังกล่าวจะแตกต่างจากทักษะในภาคส่วนปัจจุบัน เพื่อให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างราบรื่น แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองความต้องการด้านทักษะใหม่และการพัฒนาทักษะในเชิงรุกของภาคส่วนต่างๆ จะต้องจัดทำขึ้นเร็วกว่าในภายหลัง

5. ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว การเคลื่อนย้ายอัตโนมัติควรรับประกันความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวภายในและนอกเหนือระบบขนส่งอัตโนมัติ ความปลอดภัยหมายถึง การหลีกเลี่ยงอันตรายจากอุบัติเหตุ เช่น ข้อผิดพลาด (จากมนุษย์หรืออย่างอื่น) ที่นำไปสู่อุบัติเหตุ หากเทคโนโลยียานยนต์ไร้คนขับสะท้อนถึงคุณประโยชน์ด้านความปลอดภัยที่เทียบเคียงได้กับการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในการบิน ยานพาหนะไร้คนขับอาจมีส่วนช่วยอย่างมากต่อเป้าหมายความปลอดภัยการจราจร

อย่างไรก็ตาม ข้อผิดพลาดของมนุษย์จะไม่ถูกกำจัดทั้งหมด ในการดำเนินงานจะถูกแทนที่ด้วยข้อผิดพลาดของมนุษย์ในการเขียนโค้ด ดังนั้นการรักษาปัญญาประดิษฐ์ (AI) จึงมีความสำคัญ รวมถึงมาตรฐาน และกฎระเบียบที่จำเป็น สามารถช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติได้อย่างปลอดภัย

การรักษาความปลอดภัยหมายถึงการหลีกเลี่ยงอันตรายโดยเจตนา ในบริบทของการเคลื่อนย้ายอัตโนมัติ ภัยคุกคามจากการโจมตีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการนำขั้นตอนและโซลูชันด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมมาใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งความเป็นส่วนตัวหมายถึงการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งสาธารณะอาจมองในแง่ลบเนื่องจากมีเซ็นเซอร์ และกล้องจำนวนมากในการเคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ

จากวงเสวนา อาจนำไปสู่หลักการพัฒนาเพื่อการใช้งานจริงหากการขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติเกิดขึ้นจริงนั่นหมายถึงโอกาสอีกมากที่จะเพิ่มขึ้นบนพื้นฐานระบบจัดการที่รอบคอบ และเป็นมิตรกับผู้ใช้งานอย่างแท้จริง

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/environment/1099618


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210