รถแทรกเตอร์ไร้คนขับเต็มรูปแบบ

Loading

Autonomous Vehicle ที่ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จำกัดเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย มีตัวแปรจำกัด คาดเดาสิ่งที่จะพบเจอล่วงหน้าได้ไม่ยาก และมันเป็นจุดเริ่มต้นของระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติที่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่ไม่จำกัด

ในงาน CES ปี 2022  John Deere ผู้นำด้านเครื่องมือการเกษตรของโลก เอาแทรกเตอร์อัตโนมัติเต็มรูปแบบมานำเสนอ และพร้อมที่จะออกขายให้ผู้สนใจในปีนี้

ในปัจจุบันมีประชากรโลกประมาณ 8 พันล้านคน และภายในปี 2050 จะมีเพิ่มขึ้นเป็นประชากรเกือบ 1 หมื่นล้านคน ความต้องการอาหารทั่วโลกจะมีเพิ่มขึ้นอีก 50%

แต่มีปัญหาหลายอย่างทางการเกษตรที่ส่งผลต่อผลผลิต เช่น คือ แรงงานมีทักษะน้อย สภาพอากาศไม่แน่นอน คุณภาพดินแปรปรวน วัชพืชมาก มีแมลงศัตรูพืช ฯลฯ

รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ จะช่วยทำให้การผลิตอาหารป้อนให้ชาวโลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แทรกเตอร์ 8R ของ John Deere ที่ช่วยไถหน้าดิน สามารถขับเคลื่อนได้อัตโนมัติ ใช้ระบบนำทาง GPS และเทคโนโลยีขั้นสูงอีกหลายอย่าง

มีกล้องสเตอริโอ 6 คู่ ช่วยตรวจจับสิ่งกีดขวาง 360 องศา และคำนวณระยะทางได้ด้วยตัวเอง

ภาพจากกล้องที่ติดอยู่กับแทรกเตอร์จะถูกส่งผ่านเครือข่าย Deep Neural ที่เป็นเทคโนโลยี AI ทำการจำแนกภาพเป็นแต่ละพิกเซลโดยใช้เวลาเพียง 100 มิลลิวินาที เป็นข้อมูลตัดสินใจว่า จะเคลื่อนที่ต่อไปหรือหยุด โดยขึ้นอยู่กับสิ่งกีดขวางที่ตรวจพบ

รถแทรกเตอร์อัตโนมัติ ยังสามารถตรวจสอบตำแหน่งได้อย่างต่อเนื่อง ทำงานสัมพันธ์กับขอบเขตตำแหน่งของพื้นที่ทำงาน เพื่อให้มั่นใจว่า มีการทำงานในที่ที่ควรจะเป็น และมีความแม่นยำในระดับน้อยกว่าหนึ่งนิ้ว

การใช้รถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ เกษตรต้องนำเครื่องจักรไปยังพื้นที่ และกำหนดค่าสำหรับการทำงานแบบอัตโนมัติ เครื่องจักรจะทำงานได้เอง ไม่ต้องมีใครอยู่ในทุ่งเลย

ในกรณีที่มีความผิดปกติของคุณภาพงาน หรือปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร เกษตรกรจะได้รับแจ้งจากระยะไกล และสามารถทำการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรได้

John Deere Operations Center Mobile สามารถเข้าถึงวิดีโอจากแทรกเตอร์แบบเรียบไทม์ รูปภาพ ข้อมูล และตัวชี้วัดต่างๆ ช่วยทำให้เกษตรกรสามารถปรับ ความเร็ว ความลึก และเรื่องอี่นๆที่จำเป็น

การเกษตรที่พึ่งพาแรงงานคนเป็นหลัก จะหมดอนาคตไปเรื่อยๆ การนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ จะทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง มีผลผลิตมากขึ้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/698124263678932/posts/2134273470063997/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210