‘เอไอเอส-ไปรษณีย์ไทย’ รับฝาก E-Waste จากที่บ้าน

Loading

เอไอเอส โดย โครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” สานต่อภารกิจด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผ่านแคมเปญ “ฝากทิ้ง” ร่วมกับไปรษณีย์ไทย

ช่วยให้คนไทยทิ้ง E-Waste ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ง่ายๆ จากที่บ้านเพื่อความปลอดภัย ผ่านแนวคิด “เก็บตัวได้…แต่อย่าเก็บ E-Waste ฝากทิ้งฟรี! กับ พี่ไปร และ AIS”

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E -Waste) เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เพราะเป็นขยะอันตรายที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หากนำไปทิ้ง และกำจัดไม่ถูกวิธีก็จะปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อมได้

ที่ผ่านมา เอไอเอส และไปรษณีย์ไทย ได้ร่วมกันจัดการปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องผ่านแคมเปญ “ฝากทิ้ง” ในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” และล่าสุดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้หลายๆ คนต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านเพื่อความปลอดภัย

จึงได้เกิดแนวคิด “เก็บตัวได้…แต่อย่าเก็บ E-Waste ฝากทิ้งฟรี! กับ พี่ไปรฯ และ AIS” ที่ต้องการให้คนไทยปลอดภัยทั้งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และอันตรายของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนยังได้มีส่วนร่วมในการรักษ์โลก และดูแลสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆ จากที่บ้านอีกด้วย”

สำหรับวิธีการ “ฝากทิ้ง” ทำได้ง่ายๆ เพียง 2 ขั้นตอน

1 เตรียม E-Waste ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต, สายชาร์จ, หูฟัง, พาวเวอร์แบงก์ และแบตเตอรี่มือถือ นำใส่กล่อง พร้อมเขียนหน้ากล่อง “ฝากทิ้ง ขยะอิเล็กทรอนิกส์”

2 “ฝากทิ้ง” กับพี่ไปรษณีย์ ที่มาส่งของที่หน้าบ้านได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทุกๆ การ “ฝากทิ้ง” มั่นใจได้ว่า ไปรษณีย์ไทยจะนำ E-Waste ส่งต่อให้ เอไอเอส เพื่อนำไป Recycle และกำจัดอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสากล สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/ais.sustainability

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/tech/958756


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210