อังกฤษเริ่มใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

Loading

  • อังกฤษ ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคมะเร็งต่อลูกหมาก ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น โดยเรื่องนี้ เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล Musgrove Park ในทอนตัน , และ โรงพยาบาลเขต Yeovil
  • โรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีความซับซ้อนมากๆ ในการตรวจหาจุดที่เป็น แต่ เมื่อมี AI เข้ามาช่วยแล้ว ก็จะสามารถ ลดทอน ลดเวลาในการตรวจหา
  • โดย ปกติแล้ว มะเร็งชนิดนี้ มักจะโตค่อนข้างช้า แต่มักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น ผู้ที่ตรวจพบมักตรวจเจอมะเร็งในระยะขั้นลุกลามแล้ว และเมื่อมี AI ก็จะทำให้เจอผู้ป่วยได้เร็วขึ้น

อังกฤษ ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ วินิจฉัยโรคมะเร็งต่อลูกหมาก ซึ่งปกติแล้ว มะเร็งชนิดนี้ มักจะโตค่อนข้างช้า แต่มักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น ผู้ที่ตรวจพบมักตรวจเจอมะเร็งในระยะขั้นลุกลามแล้ว และเมื่อมี AI ก็จะทำให้เจอผู้ป่วยได้เร็วขึ้น

เรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ มีบทบาทเป็นอย่างมาก ในโลกยุค 2024 เพราะเรื่องของปัญญาประดิษฐ์แทรกซึมเข้าไปในทุกๆวงการ แล้วยิ่งเป็นเรื่องเทคโนโลยีแล้ว AI จะมีส่วนช่วยให้มีความแม่นยำมากขึ้น  และหากเป็นในวงการแพทย์ด้วยแล้ว หาก AI เข้ามามีส่วนช่วยในการวิเคราะห์ หรือวินิจฉัยโรค ก็คงจะเป็นการดี เพราะเราจะสามารถ รักษาผู้ป่วย ได้ทันเวลา และ รักษาผู้ป่วยได้เร็วขึ้น

ณ ตอนนี้ เรื่องของการใช้ AI ในวงการแพทย์นั้น มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ และล่าสุด ที่อังกฤษ มีการใช้ AI ช่วยในการวินิจฉัยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้มีความรวดเร็วมากขึ้น โดยเรื่องนี้ เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล Musgrove Park ในทอนตัน , และ โรงพยาบาลเขต Yeovil

โดย เรื่องของการใช้ AI ในการช่วยวินิจฉัย มะเร็งต่อมลูกหมากนั้น ได้ใช้ AI เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประโยชน์อยู่กับฉัน  ทำงานเคียงข้างกับนักรังสีวิทยา โดยเจ้า AI ตัวนี้ มีชื่อว่า Pi (พาย) ในการวินิจฉัยโรคให้มีความรวดเร็วมาก เพียงแค่ ผู้ป่วยเข้าเครื่องสแกน  MRI , แล้วจากนั้น AI Pi ก็จะวิเคราะห์ตัวเลข ถึงความเป็นได้ ในการเป็นมะเร็ง , และ แสดงพื้นที่ตรงจุดต่างๆ ที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็ง

ณ เวลานี้ มี 2 โรงพยาบาลในอังกฤษ ที่เริ่มใช้ AI ซึ่งมีชื่อว่า Pi ในการช่วยนักวิเคราะห์ เพราะที่จริงแล้ว โรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีความซับซ้อนมากๆ ในการตรวจหาจุดที่เป็น แต่ เมื่อมี AI เข้ามาช่วยแล้ว ก็จะสามารถ ลดทอน เวลาในการตรวจหา และ จัดลำดับความสำคัญของผู้ป่วยมะเร็งได้ และแน่นอนว่า จะเซฟ

AI จะช่วยให้นักรังสีวิทยา รายงานผู้ป่วยเพิ่มเติมได้ทุกวัน และอาจทำให้เราสามารถติดตามผู้ป่วยเพื่อ รับการตรวจชิ้นเนื้อได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในอนาคต หากมีการตรวจเจอ

โดยปกติแล้ว มะเร็งต่อมลูกหมากมักจะโตค่อนข้างช้า แต่มักไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้น ผู้ที่ตรวจพบมักตรวจเจอมะเร็งในระยะขั้นลุกลามแล้ว

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/848752


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210