AI ตรวจสัญญาณแผ่นดินไหวในเมือง กรองเสียงรบกวนที่มนุษย์สร้างขึ้นได้

Loading

Seismometers คือ เครื่องมือที่ใช้ตรวจจับแผ่นดินไหวในปัจจุบัน มีเซนเซอร์คอยวัดการสั่นสะเทือนในพื้นดิน แต่การตรวจจับสัญญาณในเมืองมีอุปสรรคหลายอย่าง เช่น มีพื้นที่ก่อสร้างกำลังทำงาน มีการทำงานของเครื่องยนต์สารพัดอย่าง ยานยนต์แล่นอยู่ตลอดเวลา เครื่องจักรกำลังทำงาน ฯลฯ การค้นหา และแยกแยะสัญญาณแผ่นดินไหวที่ใช่ เป็นเรื่องยากลำบากมาก

นักวิจัยจาก Stanford ได้พบวิธีตรวจจับสัญญาณแผ่นดินไหวที่มีความชัดเจนมากขึ้น โดยให้เทคโนโลยี AI อัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึกสามารถตรวจจับแผ่นดินไหวได้โดยการกรองเสียงที่ไม่เกี่ยวข้องในเมืองออกไป การสั่นไหวที่เครื่อง Seismometers แยกไม่ออกว่าเป็นการสั่นสะเทือนที่มนุษย์สร้างขึ้น วันนี้ AI ช่วยทำหน้าที่ได้ เมืองเป็นสถานที่ที่มีเสียงดัง การจราจร รถไฟ และเครื่องจักรทำให้เกิดเสียงดังมาก และกลายเป็นปัญหาร้ายแรงในการตรวจจับแผ่นดินไหว

นักวิจัยจากสแตนฟอร์ดพบวิธีรับสัญญาณที่ชัดเจนขึ้น ด้วยการสร้างอัลกอริธึมที่มีการอธิบายไว้ในบทความทางวิชาการ Science Advances โดยอ้างว่า ได้ปรับปรุงความสามารถในการตรวจจับสัญญาณแผ่นดินไหวในเมืองและพื้นที่ที่สร้างขึ้นอื่นๆ การกรองสัญญาณรบกวนการเคลื่อนไหวสะเทือนที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวออกไป ช่วยเพิ่มคุณภาพสัญญาณโดยรวม และยังช่วยกู้คืนสัญญาณที่เคยดูเหมือนอ่อนเกินไปกลับมาใหม่ได้

อัลกอริธึมการเรียนรู้เชิงลึกโดยฝึกฝนจากชุดข้อมูลเสียงแผ่นดินไหวในเมือง 80,000 ตัวอย่าง และมี 33,751 ตัวอย่างที่บ่งบอกถึงสัญญาณการเกิดแผ่นดินไหว

AI ได้สร้างมาตรฐานการตรวจจับสัญญาณแผ่นดินไหวในเมืองจากชุดข้อมูลสัญญานจริงที่มันเรียนรู้ ในระยะยาว ยิ่งมีการป้อนข้อมูลให้มันเรียนรู้มากขึ้น ประสิทธิภาพของปัญญาประดิษฐ์จะดียิ่งขึ้น

นอกเหนือจากการวิจัยแยกสัญญาณรบกวนที่ไม่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวดังกล่าวแล้ว ขณะนี้ยังมีนักวิจัยจาก Penn State ได้ฝึกอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อคาดการณ์สัญญาณการเปลี่ยนแปลงต่างๆในพื้นดิน AI บอกได้อย่างถูกต้องว่า การเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้น เป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการเกิดแผ่นดินไหวที่กำลังจะเกิดขึ้น มันเป็นงานที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสับสนมานานหลายศตวรรษ

สรุปแล้ว วันนี้เรามี AI ที่สามารถแยกเสียงรบกวนการตรวจจับแผ่นดินไหวในเมือง และเข้าใจรูปแบบสัญญาณต่างๆด้วยว่า การสั่นสะเทือนแบบไหนที่เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่า กำลังจะเกิดแผ่นดินไหว

AI มีประโยชน์ในทุกสาขา แยกแยะ วิเคราะห์ รับรู้ คาดการณ์ล่วงหน้าได้ มันทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ และหากมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้มากขึ้นในทุกสาขา คุณภาพชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกก็จะดีกว่าวันนี้อีกมาก!!!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/turakij4.0/photos/a.698141950343830/2248000595357950/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210