AI จะไม่ได้เข้ามาทดแทนคน แต่ถ้าไม่ใช้ AI จะถูกคนที่ใช้ทดแทน

Loading

ปี 2023 บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่โลกหลายแห่งได้เลิกจ้างพนักงานจำนวนมาก เช่น

– Amazon 16,000 คน

– Alphabet (Google) 12,000 คน

– Meta (Facebook) 11,000 คน

– Microsoft 10,000 คน

– Twitter (X) 800 คน

– Salesforce 8,000 คน

– Coinbase 1,100 คน

– Netflix 450 คน

– Robinhood 900 คน

– IBM 3,900 คน

การเลิกจ้างส่วนใหญ่อ้างเรื่องเศรษฐกิจแย่ แต่เบื้องหลังที่แท้จริงอีกเรื่องที่ไม่ค่อยมีการพูดถึงหรือยอมรับตามตรง คือ มีระบบออโตเมชั่นในการทำงานมากขึ้น ซึ่งใช้เทคโนโลยี AI

คนดังหลายคนออกมาวาดภาพอนาคตไกลๆว่า AI จะเข้ามาทำงานแทนคนในทุกเรื่องทุกงาน แต่หากพิจารณาจากเทคโนโลยีที่มีอยู่วันนี้ ยังชี้ชัดไม่ได้ อาจเป็นจริงหรือไม่จริงก็ได้

The McKinsey Global Institute ประเมินว่างาน 5% – 50% ที่มีอยู่ในวันนี้ มีความเสี่ยงที่จะถูกแทนที่ด้วยระบบออโตเมชั่น แม้ว่างาน 800 ล้านตำแหน่งอาจหายไปในช่วง 20-30 ปีข้างหน้า แต่จะมีงานใหม่เพิ่มขึ้นอีก 950 ล้านตำแหน่ง

ในปี 2023 World Bank เตือนว่า AI จะมีผลกระทบกับตลาดแรงงานในประเทศที่กำลังพัฒนา แต่พบว่าจะมีตำแหน่งงานเพิ่มขึ้นมากกว่างานที่หายไป และมีแนวโน้มที่จะได้เห็นความเหลื่อมล้ำมากขึ้น

Generative AI หรือ Large Language Model เข้ามามีบทบาทในการทำงานของผู้คนทั่วโลกอย่างชัดเจน และทำให้ประสิทธิภาพของงานดีขึ้น

การวิจัยของ MIT พบว่าการใช้ Generative AI อย่าง ChatGPT ในการเขียนงานต่างๆ ลดเวลาการทำงานได้มากถึง 80% และปรับปรุงคุณภาพงานให้ดีขึ้นได้ 40%

Harvard Business Review พบว่าบริษัทที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือในการคาดการยอดขาย มีข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น 30%

University of Pennsylvania พบว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้การเรียนแบบส่วนตัวเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้ และทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ดีขึ้นถึง 50%

Microsoft พบว่าการใช้ AI เป็นเครื่องมือในการจัดการโครงการต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้ 25%

สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับตำแหน่งงานต่างๆในวันนี้ คือ ผู้บริหารกำลังปรับเปลี่ยนเอา AI มาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คนที่เป็นพนักงานในบริษัทต่างๆจะต้องปรับทักษะในการทำงานให้เข้ากับระบบการทำงานรูปแบบใหม่ ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น มีความยืดหยุ่นและสามารถเอาเครื่องมือใหม่ๆมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

มีความเป็นไปได้ที่จะได้เห็นงานส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในวันนี้ถูกแทนที่ด้วย AI ในอนาคต

แต่สำหรับปัจจุบัน ใครที่ไม่ได้ใช้ AI มีโอกาสสูงมากที่พวกเขาจะถูกแทนที่ด้วยคนที่ใช้ AI!!!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=818590330279645&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210