AI Teacher สอนมนุษย์แทนอาจารย์

Loading

ChatGPT ที่เปิดตัววันที่ 30-11-2022 ได้กลายเป็นกระแสที่สร้างความวิตกให้กับวงการศึกษาอย่างมาก กลัวกันว่านักเรียนนักศึกษาจะหาคำตอบของแบบฝึกหัด เขียนเรียงความ ทำรายงานส่งครูโดยให้เจ้า AI ทำให้ สถาบันการศึกษาบางแห่ง สั่งแบน ChatGPT มีระบบตรวจสอบว่าใครทำงานโดยใช้ AI ถือว่าเป็นการโกง

การห้ามปราม Generative AI ในวงการศึกษา ดูเหมือนจะไม่เป็นผล แต่สิ่งที่ควรทำคือ การปฏิวัติวงการศึกษา!!!

ในอดีต ใครเขียนลายมือสวยจะได้รับการยกย่อง แต่วันนี้มีตัวพิมพ์ที่สวยงามอ่านง่าย การเขียนด้วยลายมือกลายเป็นเรื่องไม่จำเป็น ใครคิดเลขเร็วถูกเรียกว่าเป็นคนฉลาดหัวไว แต่วันนี้ไม่มีใครคิดได้เร็วกว่าเครื่องคิดเลข ปัญหาตัวเลขที่ซับซ้อนสามารถหาคำตอบจากคอมพิวเตอร์ในไม่กี่วินาที คนที่มีความจำดี จำบทเรียนหรือทฤษฎีต่างๆได้แม่น จะถูกเปรียบเปรยเหมือนห้องสมุดเคลื่อนที่ แต่วันนี้ไม่มีใครมีคลังข้อมูลใหญ่กว่า AI จะเรียกออกมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้

AI ที่อยู่ใน ChatGPT เปรียบเสมือนมีคนที่มีความรู้มากๆ สามารถ วิเคราะห์ แยกแยะ คาดการณ์ ได้ และมีคลังความรู้ที่สามารถจดจำได้อย่างไม่จำกัด ไม่มีทางที่มนุษย์จะสู้ได้

ระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ตอบสนองกับตลาดแรงงาน ความรู้ที่คนส่วนใหญ่เรียนจบออกมาจากสถาบันการศึกษา มีประสิทธิภาพสู้ AI ไม่ได้แน่ๆ ผลการทดสอบชี้ชัดว่า ChatGPT เขียนหนังสือได้ดีกว่าคนส่วนใหญ่

วงการศึกษาทั่วโลก กำลังอยู่ในช่วงปรับตัว วางระบบการศึกษาใหม่ แต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่า จะไปในทิศทางไหน? แต่ความพยายามที่จะทำให้มนุษย์แข่งกับ AI ได้ เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้!!!

AI จะต้องเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นเครื่องทุ่น(แรง)สมอง

วันนี้มันสามารถทำหน้าที่เป็นติวเตอร์หรือผู้ช่วยครู แต่ในอนาคตมันอาจทำหน้าที่เป็น AI Teacher มาสอนคนอย่างสมบูรณ์แบบ สถาบันการศึกษาหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา เริ่มเอา AI มาใช้ในระบบการศึกษาแล้ว

เด็กเล็กที่เพิ่งหัดอ่านหัดเขียน สามารถใช้ AI เป็นครูหรือติวเตอร์ส่วนตัวได้ สามารถสั่งให้มันสร้างเนื้อหาสำหรับนักเรียนในแต่ละเกรดโดยตรง แล้วให้มันอ่านออกเสียงเป็นตัวอย่างให้เด็กอ่านตาม แบบฝึกหัดการเขียนหนังสือในระดับต่างๆ เมื่อก่อนเคยใช้ครูคอยทำหน้าที่แก้ไขการเขียนที่ผิดพลาดของนักเรียน วันนี้สามารถปล่อยให้ AI แก้ไขให้ และพร้อมที่จะเป็นติวเตอร์ส่วนตัวให้ตลอดเวลา

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ในภาคฤดูกาลหน้า จะให้ AI Instructor ช่วยสอนในวิชา Computer Science 50 หรือ Introduction to Computer Science นักศึกษาสามารถใช้ AI เพื่อช่วยค้นหา Bugs ของ Code หรือใช้มันเป็นผู้ช่วยส่วนตัวในการเรียนได้

ความสามารถในการใช้ Generative AI กำลังกลายเป็นคุณสมบัติสำคัญของตลาดแรงงาน การสั่งงาน การตั้งคำถาม หรือ Prompt กับ AI ได้ดี จะทำให้ได้คำตอบตามที่ต้องการ

ในยุค AI ครองโลก คำพูดอมตะของ อัลเบิร์ต ไอสไตน์ ดูเหมือนจะเป็นความจริงมากขึ้น คือ….

“จินตนาการ สำคัญกว่า ความรู้”

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=702471685224844&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210