AI สร้างภาพความทรงจำสังเคราะห์จากเรื่องจริงที่ไม่มีภาพบันทึก

Loading

Domestic Data Streamers (DDS) กำลังทำโครงการใหญ่ Synthetic Memories ซึ่งเป็นการขยายความทรงจำด้วย AI

Synthetic Memories ได้รับทุนสนับสนุนจาก UN และ Google เป็นการทำงานร่วมกับชุมชนผู้อพยพและผู้ลี้ภัยทั่วโลก เพื่อสร้างภาพที่ไม่เคยมีการถ่ายภาพเก็บเอาไว้ หรือการสร้างภาพถ่ายที่สูญหายไปเมื่อครอบครัวจากไปขึ้นมาใหม่ เป็นภาพที่มาจากบ้านเดิมของพวกเขา

วันนี้เรามีเทคโนโลยี Generative AI หรือ GenAI ที่สามารถสร้างภาพออกมาจากคำสั่งบอกเล่าเป็นข้อความหรือคำพูดได้

โครงการ “ความทรงจำสังเคราะห์” เริ่มต้นในเดือนตุลาคม 2022 โดยร่วมมือกับ 6 ประเทศ เป็นการสร้างภาพถ่ายเหตุการณ์หรือสถานที่จริงซึ่งไม่เคยมีการบันทึกภาพเอาไว้ แต่สามารถสั่งให้ GenAI สร้างภาพจากคนที่เคยมีประสบการณ์จริงมาบอกเล่าให้ฟัง

เริ่มมีการทดสอบเครื่องมือครั้งแรกในบ้านพักสำหรับผู้สูงอายุ กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมและโรคอัลไซเมอร์

ผู้สูงอายุจะมาเล่าเรื่องราวอันน่าจดจำในอดีต ทั้งในช่วงวัยเด็กและวัยหนุ่มสาว โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียน Prompt จะคอยเขียนคำสั่งให้ AI สร้างภาพจากสิ่งที่ได้ฟังจากคำบอกเล่า หากภาพที่ถูกสร้างออกมายังไม่ใกล้เคียงกับความทรงจำที่ถ่ายทอดออกมา ก็จะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมจนกว่าจะได้ภาพที่ตรงกับความทรงจำมากที่สุด

นี่เป็นอีกตัวอย่างของการนำ GenAI ไปใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

ประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวที่กำลังจะสูญหายไป จะถูกบันทึกออกมาใหม่เป็นภาพอย่างรวดเร็ว เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ให้ผู้คนในปัจจุบันและอนาคตได้รับรู้เรื่องราวในอดีตให้ตรงกับความจริงมากที่สุด

เรื่องราวในประวัตศาสตร์หรือหน้าตาของผู้คนในอดีต สามารถเปลี่ยนจากข้อเขียนออกมาเป็นภาพได้ในเวลาไม่กี่วินาที และในอนาคตอันใกล้ยังสามารถสร้างออกมาเป็นวิดีโอได้ด้วย

โครงการในลักษณะเดียวกันนี้ เคยมีการทำมาก่อนแล้ว มีการนำผู้คนที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์จริงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง มาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ตรง ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเหตุการณ์ซึ่งมาจากความทรงจำ

เทคโนโลยีที่ใช้ในโครงการนี้ คือ DALL-E, Stable Diffusion, Midjourney

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=886157416856269&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210