AI กำลังถูกฝึกฝนเพิ่ม IQ และ EQ

Loading

JAMA วารสารทางการแพทย์ชื่อดังของโลก ฉบับเดือนเมษายน 2023 ประกาศว่า ChatGPT มีประสิทธิภาพเหนือกว่าแพทย์ในการให้คำแนะนำที่ “เห็นอกเห็นใจ”

เรากำลังอยู่ในยุคการเปลี่ยนแปลงของ AI ที่มีความเข้าใจมนุษย์มากขึ้น

AI จะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่เอาไว้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นเพื่อนที่เห็นอกเห็นใจ เข้าใจอรมณ์ของเรา สามารถตอบสนองกับผู้คนในลักษณะที่เหมือนมนุษย์มากขึ้นกว่าเดิม

Dr. Albert Mehrabian จาก UCLA มีผลงานวิจัยชื่อดังตั้งแต่ทศวรรษ 1960 มีข้อสรุปว่า 93% ของการสื่อสาร เป็นการแสดงออกที่ไม่เกี่ยวกับคำพูด

-7% เกี่ยวกับ คำพูด

-38% เกี่ยวกับ น้ำเสียง

-55% เกี่ยวกับ ภาษากาย การแสดงออกของสีหน้า ท่าทาง

ผู้สร้าง AI ทุกแห่งกำลังพยายามทำให้ปัญญาประดิษฐ์ของตัวเองฉลาดขึ้น มี IQ เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็มีพยายามทำให้มันมี EQ มากขึ้นด้วย

EQ คือ การตระหนักรู้ในตัวเอง, การกับดูแลตัวเอง, ทักษะทางสังคม, ความเห็นอกเห็นใจ, แรงจูงใจ

นักพัฒนากำลังสร้าง AI ที่มีทั้ง IQ และ EQ กล้องและไมค์ที่เป็นช่องทางรับสื่อของ AI ทำให้มันเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์

ในปัจจุบัน อัลกอริธึมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สภาวะทางอารมณ์ และพฤติกรรมมนุษย์ได้มากกว่า 50 รูปแบบ AI สามารถตรวจจับมนุษย์ได้หลายเรื่อง เช่น ความตื่นตัว ความง่วง ความสับสน ความตื่นเต้น

ในรถที่มีระบบออโตเมชันของ AI มันเตือนคนขับเมื่อสังเกตเห็นความง่วงนอนของคนขับ

การโต้ตอบของ Generative AI นอกจากตอบคำถามตรงประเด็นแล้ว มันจะพิจารณาถึงน้ำเสียงและท่าทางของมนุษย์ด้วย จะโต้ตอบด้วยความเห็นอกเห็นใจ

ขณะนี้มีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงหลายคนกำลังพัฒนาสร้าง AI ที่มี EQ มากขึ้น เช่น Rosalind Picard, Paul Ekman, Maja Pantic, Javier Movellan, James A. Russell

ในอนาคต เราจะมี AI เหมือน JARVIS ของ IRONMAN

เราจะมี AI เหมือน Samantha แบบที่เห็นในหนัง Her ปี 2013 ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มีความเห็นอกเห็นใจเข้าใจมนุษย์ จนทำให้มนุษย์หลงรัก AI

EQ ที่ AI มีเพิ่มขึ้น หมายถึง AI ที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น

AI กำลังพัฒนาเป็น AGI และ ASI ที่เหนือกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลก…

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=838661104939234&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210