AI สร้างสรรค์ภาพได้ตามการบรรยาย ทำได้ทั้งภาพเสมือนจริงและงานศิลปะ

Loading

DALL·E 2 ซึ่งเป็น AI ระบบใหม่ของ openAI ได้สร้างความมหัศจรรย์ในการสร้างภาพ ปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างสรรค์ภาพที่เหมือนจริงหรืองานศิลปะ จากคำสั่งของผู้ใช้งานโดยใช้ภาษาธรรมชาติ

เพียงแค่อธิบายเป็นข้อความให้ AI มันสามารถรวบรวม แนวคิด คุณลักษณะ และสไตล์เข้าด้วยกัน แล้วสร้างออกมาเป็นภาพตามที่บอกมันได้

อย่างกรณีของภาพนี้ เป็นภาพที่สร้างโดย AI จากคำสั่งต่อไปนี้

– นักบินอวกาศ

– กำลังขี่ม้า

– ในรูปแบบเสมือนจริง

DALL·E 2 ยังสามารถแก้ไขภาพที่มีอยู่ได้ เพียงแค่อธิบายให้มันรู้ว่าต้องการอะไร เช่น เอาองค์ประกอบบางอย่างในภาพออกไปโดยเอาเงาสะท้อนออกไปด้วย สร้างแสงสะท้อนจากด้านที่ต้องการ กำหนดพื้นผิว ฯลฯ

DALL·E 2 สามารถเอาภาพต้นฉบับมาสร้างสรรค์งานใหม่ให้แตกต่างออกไป โดยใช้แรงบันดาลใจจากต้นฉบับ

มันสามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพและข้อความที่ใช้อธิบาย ใช้กระบวนการที่เรียกว่า “diffusion” หรือ “การแพร่กระจาย” ซึ่งเริ่มต้นด้วยรูปแบบของจุดสุ่ม แล้วค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบนั้นไปสู่ภาพเมื่อรับรู้ถึงลักษณะเฉพาะของภาพนั้น

โครงการนี้ยังอยู่ในช่วงวิจัยพัฒนา แต่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การสร้างภาพหรือปรับแต่งภาพที่ DALL·E 2 ทำได้ในวันนี้ ยังเป็น AI ที่ทำงานอยู่ในขอบเขตที่จำกัด แต่เป็นอะไรที่เหนือจินตนาการอย่างมาก วันนี้ทำภาพนิ่งได้ ต่อไปอาจสร้างออกมาเป็นวิดีโอได้เลย

คนที่มีความสามารถในการสื่อสาร อธิบายได้ดีจนเห็นภาพ อาจไม่ใช่จุดเด่นที่เหนือคนอื่นอีกแล้ว เพราะวันนี้สามารถใช้ AI ช่วยสร้างภาพจากจินตนาการได้

นักสร้างหนัง นักโฆษณา นักออกแบบ ครู ผู้บรรยาย น่าจะใช้ประโยชน์จาก DALL·E 2 ได้มากเป็นพิเศษ สามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนขึ้น

openAI เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีความก้าวหน้าด้าน AI มากที่สุดในโลก openAI อาจเป็นผู้สร้าง General AI ที่สามารถทำงานทุกอย่างด้วยตัวมันเอง คิด วิเคราะห์ แยกแยะ สร้างสรรค์ ได้เหมือนมนุษย์!!!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/698124263678932/posts/2204396909718319/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210