AI-Human ร่วมมือกันทำงานในทุกสาขาอาชีพ

Loading

ความร่วมมือกันทำงานระหว่าง “ปัญญาประดิษฐ์” และ “มนุษย์” หรือ AI-Human กำลังเป็นเทรนด์ใหม่ในทุกสาขาอาชีพ

ยกตัวอย่างเช่นอาชีพหมอ ทุกวันนี้มีเอกสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกมาใหม่ประมาณ 5,000 ฉบับต่อวัน จะมีหมอคนไหนสามารถอัพเดทวิวัฒนาการทางการแพทย์ใหม่ได้หมด? วันหนึ่งจะอ่านได้กี่ฉบับ? แล้วจะมีวิธีรักษาผู้ป่วยที่ดีที่สุดได้อย่างไร?

แต่ AI ไม่มีปัญหาที่จะอัพเดทตัวเอง เอกสารทางการแพทย์ 5,000 ฉบับต่อวัน มันอ่านได้ภายในไม่กี่วินาที สามารถวิเคราะห์แยกแยะ กลั่นกรอง คัดสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดให้หมอไปรักษาผู้ป่วยได้

มีการคาดหมายว่า ต่อไปในอนาคต การวินิจฉัยทางการแพทย์โดยปราศจาก AI จะถูกพิจารณาว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ โปรแกรมเมอร์และวิศวกรซอฟต์แวร์ จะทำงานร่วมมือกับ AI ในการผลิตโค้ดและต้นแบบทางวิศวกร

บริการบนคลาวด์ที่วันนี้มี IaaS (Infrastructure-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service), SaaS (Software-as-a-Service), ก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนที่เป็น AIaaS หรือ AI-as-a-Service

ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา หรือคนที่ทำงานด้านกฎหมาย หากมี AI ที่ได้รับข้อมูลคดีทุกคดีอยู่ครบถ้วน มันสามารถนำคดีใหม่ไปเทียบเคียงกับคดีเก่าที่ตัดสินไปแล้วทุกคดี จะมีทนายความคนไหนที่จดจำทุกคดีได้?

งานเขียนหนังสือที่มีคุณภาพ วันนี้สามารถใช้ GPT-3 / GPT-4 หรือแอปอื่นๆในลักษณะเดียวกันมาช่วยทำงาน แค่เขียนชื่อเรื่อง หรือข้อกำหนดต่างๆสั่งงาน AI มันก็สามารถสร้างงานเขียนยาวๆที่มีคุณภาพออกมาได้ งานเขียนสำหรับบล็อก บทความตามสื่อ หนังสือ งานโฆษณา ถ้านักเขียนมี AI เป็นผู้ช่วย เขาจะผลิตงานออกมาได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำงานเขียนของ AI มาปรับปรุงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้

ศิลปินและนักออกแบบ สามารถใช้ DALLE-2, Stable Diffusion หรือแอป AI สร้างภาพจากคำสั่งข้อความ ภาพที่สร้างจากจินตนาการของ AI มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง เอาไปใช้งานได้ทันที แต่ถ้า Artist หรือ Designer ยังไม่พอใจผลงาน ก็สามารถพัฒนาให้งานดีขึ้นจากงานของ AI

AI สร้างคลิปวิดีโอ จากคำสั่งข้อความ Meta บริษัทแม่ของ Facebook ก็เริ่มมีให้เห็นแล้ว อีกไม่นาน งานส่วนใหญ่ที่อยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต จะเป็นผลงานที่ AI มีส่วนร่วมในการผลิตทั้งสิ้น

Content Creator ที่ใช้ AI เป็นผู้ช่วย จะผลิตงานที่มีคุณภาพจำนวนมากเข้าสู่โลกอินเตอร์เน็ต และ AI ของ Google ก็จะค้นพบเนื้อหาเหล่านั้นได้มากขึ้น ทำให้คอนเทนท์ที่สร้างโดย AI มีโอกาสถูกค้นหาในหน้าแรกๆได้ง่ายขึ้นด้วย

AI จะกลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ความสำคัญอาจไม่ต่างกับที่เราต้องใช้ไฟฟ้าทุกวัน

ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาจะต้องมี AI เป็นผู้ช่วย!

มืออาชีพรายไหนไม่ได้ทำงานร่วมกับ AI อาจไม่มีความเป็นมืออาชีพ!!!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/turakij4.0/photos/a.698141950343830/2398757816948893/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210