หุ่นยนต์ทำความสะอาดขับเคลื่อนด้วย AI ยกระดับมาตรฐานความสะอาดในโรงพยาบาล

Loading

เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทำความสะอาดขับเคลื่อนด้วย AI รุกโรงพยาบาลในเครือรามกรุ๊ป ยกระดับมาตรฐานความสะอาดในโรงพยาบาล ลดความเสี่ยง ป้องกันการแพร่เชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลในเครือรามกรุ๊ป เสริมประสิทธิภาพด้านระบบทำความสะอาด จับมือ Metthier นำเทคโนโลยีขั้นสูงเสริมบริการด้วยบุคลากรแม่บ้านผู้เชี่ยวชาญ และหุ่นยนต์ทำความสะอาดที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยบริหารจัดการความสะอาดและอำนวยความสะดวกภายในอาคารหรือพื้นที่ทั้งหมดของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง และป้องกันการแพร่เชื้อ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชม. ยกระดับการให้บริการ Healthcare และคุณภาพชีวิตของบุคคลากรทางการแพทย์

โรงพยาบาลในเครือรามกรุ๊ป 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลรามคำแหง 2 โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะนคร และโรงพยาบาลวิภาราม แหลมฉบัง ได้ตกลงในความร่วมมือกับทางบริษัท เมทเธียร์ จำกัด (Metthier) ในการเข้ามาดูแลการรักษาความสะอาดของโรงพยาบาล โดยทาง เมทเธียร์ เป็นผู้ประกอบกิจการซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และได้นำเสนอการดูแลรักษาความสะอาดด้วยทีมบุคลากรแม่บ้าน ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มีความรู้ในการดูแลรักษาความสะอาดในโรงพยาบาล พร้อมกับนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้วย Smart Cleaning Robots (หุ่นยนต์ทำความสะอาดอัจฉริยะ) ที่ขับเคลื่อนด้วย Artificial Intelligence (AI) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ เป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดโรงพยาบาล

การรักษาความสะอาดเป็นเรื่องที่ทุกโรงพยาบาลให้ความสำคัญมาก และมีรายละเอียดแตกต่างจากธุรกิจอื่น ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม หรือห้างสรรพสินค้า เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคต่างๆ ดังนั้น นอกจากเรื่องของการดูแลทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ ภายในโรงพยาบาลแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรื่องของการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อ ลดการแพร่กระจายเชื้อโรคในโรงพยาบาล การปนเปื้อนต่างๆ เรื่องความสะอาดจึงเป็นมาตรการที่สำคัญในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และเป็นเครื่องชี้วัดอย่างหนึ่งของมาตรฐานในการดูแลรักษาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มความปลอดภัยให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล

การทำความสะอาดจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคและความชำนาญในการทำความสะอาดเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น หากเราพบเลือดหยดบนพื้นในสถานที่อื่น เราอาจจะนำผ้ามาเช็ดทันที แต่พอเกิดขึ้นในโรงพยาบาล เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ เพราะหากเรานำผ้าผืนเดียวกันนั้นไปเช็ดบริเวณอื่นต่อ อาจจะทำให้เชื้อโรคกระจายเป็นวงกว้าง

ทางบริษัทที่ให้บริการทำความสะอาดในโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องฝึกฝนพนักงานอย่างเข้มงวดตามข้อกำหนดของกรมควบคุมโรค ทั้งในเรื่องของวิธีในการทำความสะอาดที่ถูกต้อง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ต้องมีความรู้ในเรื่องของการป้องกันตัวเอง การกำจัดเชื้อโรคไม่ให้แพร่กระจาย เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรค เป็นต้น

แหล่งข้อมูล

https://www.posttoday.com/smart-life/710976


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210