AI เป็นโค้ชสุขภาพส่วนตัว ต่อสู้กับโรคเรื้อรัง ลดค่าใช้จ่ายสุขภาพ

Loading

คนที่รวยกว่า มีเงินมากกว่า มีโอกาสที่จะได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีกว่า ตายช้ากว่า!!! นี่เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธได้ยาก

วันนี้เรากำลังมี AI ที่สามารถทำหน้าที่เป็นโค้ชด้านสุขภาพส่วนตัว จะทำให้ทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพจาก AI ซึ่งมีความสามารถระดับผู้เชี่ยวชาญ AI จะให้ความเสมอภาคทางด้านการดูแลสุขภาพ จะหมดปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพสำหรับผู้คนทั่วโลก

โครงการนี้ชื่อว่า Thrive AI Health ได้รับเงินสนับสนุนหลักจาก OpenAI โดยมี DeCarlos Love อดีตผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ของ Google เป็น CEO

โค้ชสุขภาพ AI จะโฟกัสตรวจจับพฤติกรรมประจำวัน 5 อย่างที่เชื่อมโยงกัน คือ การนอน อาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

การใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูง รวมถึงความสามารถในการจดจำระยะยาวที่พัฒนาขึ้น และโมเดลการโค้ชพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ จะช่วยทำให้ผู้ที่ปฏิบัติตามการโค้ชของ AI มีสุขภาพดีขึ้น มีปัญหาการเจ็บป่วยลดลง

คนทั่วไปสามารถเข้าถึง Thrive AI Health ได้

มีการโค้ชเชิงรุกในหลายรูปแบบ เหมือนมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะกับแต่ละบุคคล ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่มี และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้แต่ละคนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเหมือนมีหมอส่วนตัว มีชีวิตใกล้หมออย่างแท้จริง

แพลตฟอร์มนี้เป็นข้อมูลสุขภาพที่รวมเป็นหนึ่งเดียว มีมาตรการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง

ในสหรัฐอเมริกา โรคเรื้อรังต่างๆ คิดเป็น 90% ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของทั้งประเทศซึ่งสูงถึง 4.1 ล้านล้านดอลลาร์ แนวทางใหม่ในการดูแลสุขภาพของแต่ละคนด้วย AI จะช่วยให้การจัดการกับโรคเรื้อรังต่างๆมีประสิทธิภาพดีขึ้น AI จะคอยเตือนแต่ละคนให้ดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง มีคำแนะนำในการรักษาโรคอย่างผู้เชี่ยวชาญเมื่อเจ็บป่วย

เทคโนโลยีกำลังช่วยสร้างความเท่าเทียมด้านสุขภาพให้กับผู้คน รวยหรือจนจะมีโอกาสได้รับการดูแลรักษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เก่งเท่ากัน!!!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=948442293961114&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210