AI for Traffic and Transportation Contest ความคืบหน้าของทีม (หลังจากส่ง Proposal)

Loading

AI for Traffic and Transportation Contest ความคืบหน้าของทีม

ชื่อทีม CIS Teams
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ที่อยู่ 59/13 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
ประเภทการแข่งขัน ประเภทที่ 3

แบบจำลองระบบตรวจจับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อคด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ชื่อทีม Nano
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ที่อยู่ 1 19 หมู่ที่ 11 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย ระยอง 21120
ประเภทการแข่งขัน ประเภทที่ 3

แบบจำลองระบบตรวจจับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อคด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อทีม VALO
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบล หนองละลอก อำเภอ บ้านค่าย ระยอง 21120
ประเภทการแข่งขัน ประเภทที่ 2

แบบจำลองบริหารจัดการความปลอดภัยบนทางม้าลายด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่อทีม AI พันล้าน เฟส 2
ชื่อสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ที่อยู่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
ประเภทการแข่งขัน ประเภทที่ 3

แบบจำลองระบบตรวจจับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อคด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210