หุ่นยนต์นักเคมี AI ช่วยผลิตออกซิเจนบนดาวอังคาร

Loading

นักวิจัยจีนได้พัฒนาหุ่นยนต์นักเคมีที่ขับเคลื่อนโดย AI ซึ่งอาจทำให้สามารถสกัดออกซิเจนจากน้ำบนดาวอังคารได้ มีแนวคิดที่จะให้หุ่นยนต์ใช้วัสดุที่พบได้บนดาวอังคาร เพื่อผลิต Catalysts หรือตัวเร่งปฏิกิริยาที่จะสลายน้ำ แล้วปล่อยออกซิเจนออกมา

การสร้างออกซิเจนโดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น ทำให้การอพยพมนุษย์ไปใช้ชีวิตบนดาวอังคารดูสมเหตุผล และมีความเป็นไปได้มากขึ้น

เราคงเอาทุกอย่างไปจากโลกเพื่อไปอยู่บนดาวอังคารไม่ได้ เป้าหมายในการศึกษาของทีมวิจัย คือ ตรวจสอบว่าเครื่องจักร ซึ่งหมายถึงหุ่นยนต์ AI สามารถผลิตตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นประโยชน์จากวัสดุที่มีอยู่บนดาวอังคารได้หรือไม่

หุ่นยนต์สามารถทำงานได้แบบนักเคมี มีการใช้กรดและด่างในการละลายและแยกแยะวัสดุ จากนั้นวิเคราะห์สารประกอบที่เกิดขึ้น แล้วค้นหาสูตรมากกว่า 3.7 ล้านสูตรสำหรับสารเคมีที่สามารถสลายน้ำได้

ขบวนการศึกษาหาสูตรต่างๆที่ทำกับน้ำแข็งที่ขั้วดาวอังคารและใต้พื้นผิวดาวเคราะห์ หากใช้มนุษย์ที่เป็นนักเคมีทำ อาจต้องใช้เวลานานถึง 2,000 ปี

หุ่นยนต์มีสมอง AI ที่ได้รับการฝึกฝนด้วยความรู้ทางด้านเคมีโดยตรง โครงสร้างของตัวหุ่นยนต์พร้อมทำงานในสภาพแวดล้อมนอกโลก หุ่นยนต์ AI นักเคมี สามารถศึกษาสารประกอบในแร่ที่มีอยู่บนดาวอังคารได้โดยไม่ต้องอาศัยคำแนะนำจากมนุษย์

ทีมงานวิจัยเปิดเผยว่า นอกจากการทำงานบนดาวอังคารแล้ว หุ่นยนต์ AI นักเคมี ยังสามารถทำงานบนดวงจันทร์ได้ นอกจากผลิตออกซิเจนแล้ว ก็อาจรวมไปถึงการผลิตปุ๋ยสำหรับพืชที่จะเอาไปปลูกนอกโลกด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=788615113277167&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210