ปั๊มปัญญาประดิษฐ์ คำนวณการปล่อยคาร์บอน

Loading

หลายคนคงรู้จัก และเคยใช้บริการปั๊มน้ำมันสีฟ้าสุดเด่นอย่างปตท. ในวันนี้ทางโออาร์ได้นำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจปั๊มน้ำมันในไทยแล้วนะ!

จากแนวคิดหลักที่ให้ความสำคัญกับพลังงานที่มีคุณภาพ เพิ่มพื้นที่ค้าปลีกมากขึ้น และใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มุ่นเน้นพลังงานสะอาด ทางโออาร์ได้ทำการเพิ่มเทคโนโลยี ติดตั้งปั๊มชาร์จอีวี โซลาร์รูฟท็อป ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และใหม่ล่าสุดกับการนำปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้คำนวณการปล่อยคาร์บอนฯของรถแต่ละคันที่ผ่านเข้า – ออกปั๊ม ซึ่งจะขยายไปสู่ปั๊มแฟล็กชิปสโตร์อื่นๆให้มากขึ้นในอนาคต เรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกของผู้ประกอบการไทยที่มีการนำเทคโนโลยีเอไอดักจับคาร์บอนมาใช้ในธุรกิจหลังจากที่ทาง UNEP หรือ United Nations Environment Programme ได้มีการนำเอาเอไอข้ามาช่วยร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่ได้สร้างแพลตฟอร์ม World Environment Situation Room (WESR) ซึ่งเป็น AI ที่มีความสามารถมากมายรวมทั้งตรวจสอบการปล่อยคาร์บอน และก๊าซมีเทน

หวังอย่างยิ่งว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีการนำเอา AI เข้ามาปรับใช้ร่วมกับธุรกิจ และมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทั้งทางด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ รายได้ และสิ่งแวดล้อม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=597928732366411&set=a.443808977778388


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210