AI อ่านรายงานหมอแล้วสอนตัวเองได้ ไม่ต้องฝึกฝน เรียนรู้จากข้อมูลมากๆ

Loading

AI ที่สามารถวินิจฉัยโรคได้เหมือนนักรังสีวิทยาที่เป็นมนุษย์ เคยเป็นข่าวเผยแพร่มา 3-4 ปีแล้ว แต่กว่าจะสอนให้ AI ทำงานได้จริง มีขบวนการทำงานหลายอย่างที่ซับซ้อน ใช้แรงงานและต้นทุนสูง

รูปแบบการฝึกฝน AI ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ที่จะทำให้มันกลายเป็น AI Radiologist หรือ นักรังสีวิทยาปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถวินิจฉัยโรคทรวงอกจากเอกซเรย์ มีขบวนการทำงานโดยสรุปดังนี้ คือ

– นำเอกซเรย์ของคนที่เป็นโรคต่างๆ มาใช้เป็นตัวอย่างของฐานข้อมูล

– นำเอกซเรย์แต่ละชิ้นให้คนที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงมา Label หรือ ติดป้ายบอกว่าเอกซเรย์แต่ละชิ้นเป็นโรคอะไร เช่น ปอดบวม ปอดอักเสบ ปอดติดเชื้อ ปอดรั่ว ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ปอดฝุ่นฝ้าย ฯลฯ

– ข้อมูลเอกซเรย์ของโรคปอดแต่ละชนิดที่บอกชัดเจนว่าเป็นโรคปอดแบบไหน ถูกสร้างอย่างมีแบบแผน และป้อนให้ AI เรียนรู้และจดจำว่า ภาพเอกซเรย์แบบไหนเป็นของคนที่มีโรค และเป็นโรคอะไร

– ข้อมูลเอกซเรย์พร้อมการระบุโรคจำนวนมาก ช่วยทำให้ AI เรียนรู้ ยิ่งมีข้อมูลเรียนรู้ฝึกฝนมาก ความแม่นยำจะยิ่งมีมากขึ้น

– หลังจาก AI ผ่านการฝึกฝนแล้ว เมื่อป้อนข้อมูลเอกซเรย์ชิ้นใหม่เข้าไป มันจะคำนวณเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วประเมินว่า เจ้าของเอกซเรย์มีปัญหาโรคปอดหรือไม่ ถ้ามีเป็นโรคปอดชนิดไหน

กว่าจะฝึกฝนให้ AI เป็นนักรังสีวิทยาปัญญาประดิษฐ์ได้ ต้องเตรียมงานนาน ต้องป้อนข้อมูลจำนวนมาก ใช้งบประมาณมากด้วย

แต่วันนี้ นักวิจัยจาก Harvard Medical School ได้คิดค้น AI รูปแบบใหม่เรียกว่า CheXzero เป็นปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถอ่านบันทึกทางการแพทย์ แล้วสอนตัวเองให้วินิจฉัยโรคทรวงอกต่างๆจากเอกซเรย์ได้

ปัญญาประดิษฐ์ของฮาร์วาร์ด ไม่ต้องใช้เวลาฝึกฝนนาน ไม่ต้องเรียนรู้ผ่านขบวนการที่ซับซ้อนเหมือนวิธีการฝึกฝน AI แบบเดิม เอกซเรย์ต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีบันทึกเป็นข้อเขียนรายงานของนักรังสีวิทยาหรือแพทย์อธิบายไว้อยู่แล้ว นักวิจัยจากฮาร์วาร์ดสามารถสอนให้ AI เข้าใจรายงานข้อเขียนของเอกซเรย์แต่ละชิ้น และใช้เป็นข้อมูลฝึกฝนให้มันเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเตรียมงานที่ซับซ้อนเหมือนวิธีเก่า

CheXzero เรียนรู้จากเอกซเรย์ 377,000 ครั้ง และรายงานทางคลินิกที่เกี่ยวข้องมากกว่า 227,000 รายการ CheXzero เป็น AI ที่เข้าใจภาษาที่ซับซ้อน ผลการทดสอบประสิทธิภาพ CheXzero พบว่า มันสามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำใกล้เคียงกับนักรังสีวิทยาที่เป็นมนุษย์

เมื่อเอาเอกซเรย์ใหม่ให้ CheXzero อ่าน มันจะโยงจับคู่ว่าตรงกับรายงานทางคลินิกไหน ซึ่งเป็นข้อมูลที่บอกว่าเป็นโรคปอดหรือไม่ หรือเป็นโรคปอดชนิดไหน ความสำเร็จของ CheXzero ในการวินิจฉัยโรคจาก x-ray จะถูกต่อยอดไปสู่การวินิจฉัยโรคจาก CT, MRI และ Echocardiograms (การตรวจคลื่นหัวใจ)

นับเป็นความก้าวหน้าครั้งใหม่ที่น่ามหัศจรรย์ของ AI

วันนี้มี AI ที่อ่านรายงานคลินิกแล้วรู้ว่าเป็นโรคอะไร ต่อไปในอนาคตอาจมี AI ที่อ่านตำราหมอแล้วทำงานได้เหมือนหมอก็ได้!!!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/turakij4.0/photos/a.698141950343830/2343692975788711/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210