AI Avatar เข้าร่วมปะชุมแทนเจ้าตัว

Loading

Generative AI ที่สามารถตอบคำถามทุกเรื่อง ทั้งในรูปแบบข้อความและเสียง เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี 2022 ถ้าอยากให้ AI มีความรู้เฉพาะอย่างแบบเจาะลึก ก็สามารถฝึกฝนให้มันเก่งเฉพาะเรื่อง ซึ่งวันนี้มีการทำออกมาแล้วมากมาย

ถ้าเอาข้อมูลทั้งหมด หรือความรู้ทั้งหมดที่คนๆหนึ่งมีอยู่ ป้อนให้ AI เรียนรู้ มันก็สามารถตอบคำถามทุกเรื่องได้ และตอบได้ไม่ต่างจากกำลังคุยกับคน

AR หรือ VR ที่ช่วยแสดงตัวตนของใครคนหนึ่งเหมือนอยู่ใน Metaverse เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่มีอะไรแปลกใหม่ การสร้าง Avatar เป็นตัวแทนคนจริง คนเล่นเกมคุ้นเคยดีอยู่แล้ว

สรุปแล้ว เทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพียงพอสำหรับการสร้างตัวแทนของแต่ละคนได้ และให้อวตาร์ที่เป็นตัวแทนคนจริงนี้ไปทำงานแทนในการร่วมประชุมต่างๆได้

ซีอีโอบริษัทสตาร์ทอัพ Otter AI ซึ่งมีแอปที่สามารถเปลี่ยนไฟล์เสียงเป็นข้อความเปิดเผยว่า วันนี้กำลังสร้างตัวต้นแบบที่สามารถให้อวตาร์ของแต่ละคนไปช่วยทำหน้าที่ประชุมแทนตัวคนจริง

CEO ของ Otter เปิดเผยว่า เจ้า AI Avatar สามารถตอบคำถามระหว่างการประชุมได้ถึง 90% ส่วนที่ยังติดอยู่ 10% ต้องใช้วิธีส่งคำถามไปยังคนที่เป็นเจ้าของอวตาร์ให้มาช่วยตอบ

หากอวตาร์สามารถเข้าร่วมประชุมแทนตัวคนจริงได้ จะทำให้คนที่ต้องเข้าร่วมประชุมมากๆ สามารถไปประชุมในงานต่างๆได้หลายงานพร้อมๆกัน และอวตาร์ที่ไปประชุมแทนคนๆนั้น ยังมีคุณสมบัติไม่ต่างจากคนจริง หรืออาจดีกว่าคนที่เป็นตัวจริงด้วย

นี่คือวิธีการที่จะประหยัดเวลา ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทมีกำไรมากขึ้น

หาก CEO ของบริษัทแห่งหนึ่ง ต้องเข้าร่วมประชุมวันละ 10 ครั้ง จะให้ Avatar ไปประชุมแทนในบางงาน หรือทุกงานก็ได้ ตัว CEO จะได้มีเวลาไปทำอะไรที่มีความสร้างสรรค์มากกว่าได้

ถ้าอยากได้คนที่เก่งแบบ Elon Musk เป็นคนที่เข้าร่วมประชุม สามารถทำได้โดยเอาข้อมูลความรู้ทั้งหมดที่ Elon Musk มีอยู่ ป้อนให้ AI ให้ AI ได้ยิน-ได้เห็น-ได้อ่าน ทุกอย่างที่ Elon Musk ได้ทำไปแล้ว ก็จะได้ AI ที่เก่งไม่ต่างจาก Elon Musk พูด-เขียนได้เหมือน Elon Musk จะให้อวตาร์มีท่าทางหรือเสียงพูดเหมือน Elon Musk ก็ทำได้

แนวคิดนี้ตรงกับการสร้าง Digital Twin หรือฝาแฝดดิจิทัล มีการคาดหมายว่า อวตาร์ที่จะเป็นตัวแทนไปประชุมแทนคนจริงดังที่ว่ามานี้ อาจเกิดขึ้นภายในปี 2024

ปี 2024 จะได้เห็นมันเป็นตัวแทนในการประชุม การพัฒนาคงไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ เมื่อถึงปี 2034, 2044 มันอาจทำงานทุกอย่างแทนมนุษย์ได้เลย!!!

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=858762736262404&set=a.687193000086046


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210