ปี 65 จะเป็นปีแห่งนวัตกรรม Blockchain เขียนโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม

Loading

แม้ตลาดคริปโตจะแดงเป็นทะเลโลหิต อยู่ตอนนี้ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า ปี 65 จะเป็นปีแห่ง

  • Decentralized
  • Crypto Currency
  • NFT
  • Digital Asset
  • Smart Contract

และแน่นอนว่าทุกอย่าง back ด้วย Blockchain

และจะเป็นการเปลี่ยนแบบ paradigm shift ไปเลย คือ เปลี่ยนวิธีคิดเดิมแบบคนละขั้วไปเลย จาก Centralized กลายเป็น Decentralized

อ้อ และวงการมีเดีย น่าจะโดน disrupt อีกรอบหนึ่งด้วย Metaverse นะครับ จากเดิมที่เปลี่ยนจาก “กระดาษ และ จอทีวี” เป็น “online contents and streaming”

และคงจะได้เห็นภาครัฐปรับตัวตามมาครับ ทั้งรูปแบบการจัดงาน (การจัด event) การส่งเสริมให้ทุน (หน่วยงานส่งเสริมดิจิทัลต่าง ๆ) และการพัฒนาระบบข้อมูลบน Blockchain ส่วน Smart Contract กับภาครัฐ ยังไม่แน่

ปล. แต่ปี 65 จะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับ !!!

มูลค่าตลาด เรื่องการใช้งาน Blockchain, Smart Contract, และ Crypto ในไทย น่าจะโตได้อีก 100 เท่า

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5165822990097965&set=a.266011403412506


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210