5 เทรนด์ AI มาแรงในปี 2024 ที่ควรรู้ มันจะมาแทนที่ หรือช่วยให้เราสบายขึ้นกันแน่นะ

Loading

แม้ว่าในปี 2023 ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดผงาดสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และในปีนี้ AI ก็ยังคงได้รับการพัฒนาให้ไปต่ออีกขั้น พร้อมที่จะสร้างเทรนด์การเปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้งจนทำให้มนุษย์เราต้องอึ้ง

และต่อไปนี้คือ 5 แนวโน้มของเทรนด์ AI ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อมนุษย์งานอย่างเรามากขึ้นในปี 2024 นี้

1 – AI จะช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมในด้านการช่วยเหลือผู้พิการมากขึ้น

หมายความว่า AI มีแนวโน้มสูงที่จะกลายมาเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับพนักงานที่มีความพิการ เช่น การใช้ระบบ AI ปรับแต่งคำบรรยายหลายภาษาแบบเรียลไทม์ ที่ช่วยให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้กว้างและหลากหลายมากขึ้น วิกเตอร์ ซานติเอโก ปิเนดา (Victor Santiago Pineda) ผู้อำนวยการของ Inclusive Cities Lab ที่ UC Berkeley ได้กล่าวว่า

“เทคโนโลยีช่วยเหลือที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ AI มีศักยภาพมากพอในการช่วยเหลือและช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับบุคคลที่มีความพิการ ส่งเสริมความรู้สึกเป็นอิสระและไม่เกิดการแบ่งแยกสำหรับพวกเขาเหล่านั้น”

2 – AI ช่วยจัดระบบการจ้างงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงลดการเลิกจ้างงาน

บริษัทที่ปรึกษาระดับโลกอย่าง Deloitte มีการทดลองใช้ AI เพื่อลองจัดสรรงบประมาณใหม่ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการย้ายพนักงานไปยังตำแหน่งที่มีความเหมาะสม ในทางกลับกันยังมีการป้องกันการเลิกจ้างพนักงาน ซึ่งสามารถช่วยพนักงานบางกลุ่มที่มีความเสี่ยงเลิกจ้าง ให้ไม่ต้องตกงานเพิ่มขึ้น

3 – Workplaces จะใช้ AI เพื่อเน้นความหลากหลายในการทำงาน

การพัฒนาที่มากขึ้นของ AI จะช่วยผลักดันให้หน่วยงานที่กำกับดูแลให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนในการรวมพนักงานภาครัฐและเอกชนเข้าด้วยกัน มีการบังคับใช้เชิงกลยุทธ์ จะมีการลงทุนในเทคโนโลยี AI แบบครอบคลุม

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ระบบ AI จะช่วยในการทำงานและส่งเสริมความสามารถให้กับพนักงานให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป

4 – AI ไม่ได้เข้ามาแทนที่ แต่มาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานมากขึ้น

แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนจะบอกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่จะเข้ามาแทนที่ แต่พวกเขาก็เชื่อว่า AI จะไม่สามารถทดแทนงานของมนุษย์ได้ทั้งหมด ในทางกลับกัน พนักงานจะพัฒนาตนเองให้อยู่ร่วมกับเทคโนโลยี AI ได้ พนักงานที่พร้อมจะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับ AI มักจะได้รับประโยชน์สูงสุดในการทำงาน ส่วนนายจ้างเองก็จะยกระดับการเรียนรู้และค้นหากลยุทธ์ใหม่เพื่อปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนต่อไป

5 – AI จะยิ่งพัฒนาต่อไป เพื่อเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์

บทบาทในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีบางคนจึงมีการเรียกร้องให้มีการผลักดันเพื่อกำหนดขอบเขตของ AI เพื่อปกป้องสิทธิและอาชีพของแรงงานที่มีความหลากหลาย เนื่องจาก AI กลายเป็นเรื่องปกติในหลายอุตสาหกรรม

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า การกำหนดขอบเขตของ AI ให้ประสบความสำเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือระดับโลกจากทั้งองค์กร รัฐบาล นักวิจัยเชิงวิชาการ นายจ้าง และพนักงานทุกคน

อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าต่อจากนี้ AI จะยังคงอยู่คู่กับมนุษย์เราต่อไปเกือบทุกแง่มุมของการทำงาน และจากผลสรุปแบบสอบถามของสมาคมจิตวิทยาอเมริกันปี 2023 พบว่า ผู้ที่มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อชีวิต จะมีความเครียด วิตกกังวล และเหนื่อยล้าในการทำงานมากกว่าผู้ที่ยอมรับเทคโนโลยี

ดังนั้น ในฐานะฟันเฟืองของตลาดแรงงาน การปรับตัวให้ทันของทั้งนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อเตรียมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอาจได้เปรียบในด้านการทำงานมากกว่าคนที่ปฏิเสธ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/photo/?fbid=930519211969749&set=a.811136580574680


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210