ผ่า 5 เทรนด์เทคฯ สำคัญภาครัฐปี 67 ‘AI – อัตลักษณ์ดิจิทัล ‘แรง!

Loading

  • AI บทบาทสำคัญขับเคลื่อนบริการสู่ประชาชนที่สะดวกรวดเร็วขึ้น
  • คาดปี 2569 หน่วยงานภาครัฐมากกว่า 70% จะใช้ AI
  • ความวุ่นวายทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดต่อเนื่องและการนำ AI มาใช้งานกำลังเพิ่มความกดดันให้ภาครัฐ

การ์ทเนอร์เผย 5 แนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญต่อกิจการภาครัฐปี 2567 ชี้ AI บทบาทสำคัญขับเคลื่อนบริการสู่ประชาชนที่สะดวกรวดเร็วขึ้น คาดปี 2569 หน่วยงานภาครัฐมากกว่า 70% จะใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจการบริหารงานของมนุษย์ ชู “อัตลักษณ์ดิจิทัล” สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะในภาครัฐที่กำลังขยายไปสู่ระบบนิเวศที่ใหญ่ขึ้น

“ท็อดด์ คิมเบรียล” รองประธานฝ่ายวิจัยการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “ความวุ่นวายทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น หรือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เกิดต่อเนื่องและการนำ AI มาใช้งานกำลังเพิ่มความกดดันให้ภาครัฐฯ ในการตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนที่ต้องการบริการที่มีความรวดเร็ว และสร้างสรรค์กว่าเดิม ผู้บริหาร CIO ของภาครัฐฯ ต้องหาวิธีการใหม่ ๆ ที่สอดรับกับความต้องการดังกล่าวด้วยบริการที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย ยืดหยุ่น เน้นที่เทคโนโลยีที่ยั่งยืนและปรับขนาดได้”

การ์ทเนอร์ แนะว่า ผู้บริหารซีไอโอ (CIO) ของรัฐบาลควรพิจารณาผลกระทบแนวโน้มเทคโนโลยีเหล่านี้ ที่จะดันองค์กรภาครัฐให้พร้อมสำหรับอนาคต

ความปลอดภัยที่ปรับได้

การ์ทเนอร์ คาดการณ์ว่า ปี 2571 Multiagent AI หรือ AI ที่เข้าใจและทำงานกับข้อมูลหลายประเภทที่ใช้ตรวจจับและรับมือต่อเหตุการณ์ภัยคุกคาม จะถูกนำมาใช้เพิ่มจาก 5% เป็น 70% โดยไม่ได้นำมาแทนที่พนักงานที่เป็นมนุษย์ ซึ่ง AI กำลังสร้างการปรับเปลี่ยน และข้อกำหนดความปลอดภัยทางไซเบอร์ขึ้นใหม่ ด้วยการนำเสนอโอกาสใหม่ๆ แก่ CIO ขององค์กรภาครัฐฯ และโมเดล Adaptive Security จะทำงานผสานพร้อมปรับเปลี่ยนเครื่องมือ เทคนิค รวมถึงกำหนดผู้มีทักษะความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง

“ผู้บริหาร CIO และผู้นำภาครัฐฯ ต้องเอาชนะการต่อต้านการนำ Adaptive Security มาใช้ที่ยืดเยื้อ โดยเชื่อมโยงคุณค่าเทคโนโลยีนี้ เข้ากับวัตถุประสงค์องค์กรในมิติที่กว้างขึ้น อาทิ นวัตกรรมดิจิทัล และการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน, ภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ และการสร้างความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน” คิมเบรียลกล่าวเพิ่ม

อัตลักษณ์ดิจิทัล

Digital Identity หรือ อัตลักษณ์ดิจิทัลในภาครัฐกำลังขยายไปสู่ระบบนิเวศที่ใหญ่ขึ้น รวมถึงการตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้ใช้ การระบุตัวตนของพลเมืองหรือองค์กร และการตรวจสอบข้อมูลรับรอง หรือ Credential Verification เช่น วอลเล็ตแบบระบุอัตลักษณ์บุคคลบนสมาร์ทโฟน

การ์ทเนอร์คาดว่าในปี 2569 ผู้ใช้สมาร์ทโฟนอย่างน้อย 500 ล้านรายจะใช้สิทธิ์ยืนยันตัวตนเป็นประจำผ่านการใช้กระเป๋าเงินระบุตัวตนดิจิทัลที่สร้างขึ้นจาก Distributed Ledger Technology หรือ เทคโนโลยีบัญชีแยกประเภทแบบกระจาย

การ์ทเนอร์ เผยว่า ผู้บริหาร CIO ภาครัฐฯ สามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กลยุทธ์การระบุอัตลักษณ์ดิจิทัลได้ โดยการสร้างยูสเคสและเพิ่มความร่วมมือที่แยกอิสระ จากภาคส่วนดั้งเดิมเพื่อเพิ่มมูลค่ายิ่งขึ้นให้กับประชาชน รัฐบาล และธุรกิจ ผู้บริหารสามารถกำหนดรูปแบบระบบนิเวศใหม่เหล่านี้ขึ้นได้ ด้วยการตอกย้ำบทบาทรัฐฯ ที่เป็นผู้เชื่อมโยง ผู้อำนวยความสะดวก และผู้กำกับดูแลอัตลักษณ์ดิจิทัลที่มีศักยภาพ

เอไอเพื่อการตัดสินใจอัจฉริยะ

การ์ทเนอร์ คาดการณ์ว่า ภายในปี 2569 หน่วยงานภาครัฐมากกว่า 70% จะใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจด้านการบริหารงานของมนุษย์ และในอีกสองปีข้างหน้านี้ เทคโนโลยี Machine learning, Analytics และ Generative AI จะเติบโตก้าวกระโดด และทำงานผสานรวมกันเป็นชุดเครื่องมือสนับสนุนการให้บริการของภาครัฐที่ดียิ่งขึ้น

“เครื่องมือเหล่านี้จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างรอบคอบ และสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้บริหาร CIO ของรัฐฯ จะต้องขับเคลื่อนนโยบายการนำ AI มาใช้และกำหนดขอบเขตการกำกับดูแล AI ทั่วทั้งองค์กร โดยจะต้องพัฒนากลยุทธ์ที่รวมเอานโยบายเหล่านี้และให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ จากนั้นใช้แนวทาง Assurance Approach อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าหลังการนำ AI มาใช้แล้วนโยบายเหล่านี้จะได้รับการปรับปรุง” คิมเบรียล กล่าวเพิ่ม

ความคล่องตัวแพลตฟอร์มดิจิทัล

องค์กรภาครัฐกำลังนำโซลูชันบนแพลตฟอร์มมาใช้มากขึ้น เช่น เทคโนโลยีคลาวด์สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม หรือ Industry Cloud และแพลตฟอร์มแอปพลิเคชั่นแบบ Low-Code ที่ปรับใช้ความสามารถทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วพร้อมจัดการความเสี่ยงในการให้บริการที่เกิดจากระบบที่ล้าสมัย ยืดหยุ่นและปรับขนาดตามความต้องการสำหรับบริการของประชาชนได้ง่ายดาย โดยความสามารถ Cloud-Native ในโซลูชั่นแพลตฟอร์มเหล่านี้ยังช่วยควบคุมต้นทุนและใช้เวลาในการดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น

โซลูชั่นแพลตฟอร์มบนคลาวด์จะเปิดโอกาสใหม่ ๆ ให้กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและกระบวนการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในองค์กรภาครัฐ การ์ทเนอร์แนะนำให้ผู้บริหาร CIO ภาครัฐฯ ใช้กลยุทธ์ “มัลติคลาวด์” เพื่อเพิ่มประโยชน์ที่ได้รับจากโอกาสเหล่านี้ได้อย่างสูงสุด และลดความซับซ้อนในการปรับปรุงระบบให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น

การจัดการข้อมูลเชิงโปรแกรม

ผู้นำรัฐบาลกำลังเรียกร้องให้มีการใช้ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจและการวางแผนมากขึ้น โดย Programmatic Data Management เป็นแนวทางที่เป็นระบบ และมีความสามารถปรับขนาด ช่วยให้ภาครัฐสามารถใช้สินทรัพย์ข้อมูลทั่วทั้งองค์กรได้ ที่กำลังได้รับการพัฒนาโดยแพลตฟอร์มอัตโนมัติต่าง ๆ และรวมความสามารถของ AI ไว้ ผ่า 5 เทรนด์เทคฯ สำคัญภาครัฐปี 67 ‘AI – อัตลักษณ์ดิจิทัล \’แรง!

การ์ทเนอร์เผยว่า ภายในปี 2569 องค์กรภาครัฐมากกว่า 60% จะให้ความสำคัญกับการลงทุนพัฒนากระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ เพิ่มขึ้นจาก 35% ในปี 2565

“ข้อมูลยังคงเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจในรัฐบาลและการนำ AI มาใช้อย่างแพร่หลายที่เพิ่มขึ้นตอกย้ำถึงความจำเป็นสำหรับผู้บริหาร CIO ขององค์กรรัฐฯ ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของข้อมูลวงกว้าง ผ่านการปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างต่าง ๆ ที่ควบคุมข้อมูลอยู่” คิมเบรียล กล่าวเพิ่มเติม

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/tech/gadget/1127076


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210