“โดรน” ติดเทรนด์ฮิตมาแรง รวม 5 อุตสาหกรรมธุรกิจโตเร็ว ด้วยอากาศยานไร้คนขับ

Loading

  • โดรน ทำให้มูลค่าทางการตลาดของโดรนในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา มีมูลค่าสูงถึง 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยังคาดว่าจะมีการซื้อขายพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่อง
  • โดรน ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 5 ธุรกิจ ได้แก่ เกษตร-ป่าไม้, โลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ซ, กีฬาและความบันเทิง, คมนาคมด้านการก่อสร้าง และบริการฉุกเฉิน รวมถึงความปลอดภัยหรือป้องกันประเทศ
  • อนาคตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป เพราะเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยทำให้ธุรกิจและชีวิตคนเราสะดวกสบายยิ่งขึ้น

โดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ ถือเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงในปี 2024 เลยก็ว่าได้ ซึ่งทาง ARV ได้เผยถึง 5 อุตสาหกรรมที่ใช้โดรนขับเคลื่อนธุรกิจ มาดูกันว่าจะมีธุรกิจแบบไหนบ้าง

โดรน หนึ่งในเทคโนโลยีที่โตแรงที่สุดในปีที่ผ่านมาก็คืออากาศยานไร้คนขับ หรือที่วันนี้คนไทยรู้จักกันทั่วประเทศ

“โดรน” ที่ได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยประโยชน์ทางตรงมักจะถูกนำมาช่วยทำงานในสิ่งที่คนทำไม่ได้และช่วยต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้ในตลาด เช่น การสำรวจท่อส่งก๊าซ การเก็บข้อมูลสภาพอากาศ รายงานสภาพการจราจร และการสำรวจพื้นที่การเกษตรและชลประทาน ส่วนประโยชน์ทางอ้อมก็เช่น การทำให้คนเห็นมุมมองใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากภาพถ่ายโดรน หรือความบันเทิงที่ถูกถ่ายทอดบนช่องทางต่าง ๆ

กระแสนิยมเหล่านี้ยังทำให้มูลค่าทางการตลาดของโดรนในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา มีมูลค่าสูงถึง 2.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และยังคาดว่าจะมีการซื้อขายพุ่งทะยานอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2573 จะเติบโตสูงกว่า 5.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งการเติบโตนี้ก็ถือเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนหรือบริษัทผู้ผลิตโดรนเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัย และสร้างโซลูชันต่าง ๆ ได้อย่างไม่รู้จบ

แต่อย่างไรก็ตาม การเติบโตในด้านมูลค่าอาจไม่ใช่ตัวชี้วัดทั้งหมด เมื่อเทียบกับการนำไปใช้จริงในหลากหลายภาคส่วน

ซึ่งวันนี้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV ผู้นำด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะพาไปดูเส้นทางการเติบโตในปีที่ผ่านมา และแนวโน้มการใช้โดรนอย่างเข้มข้นขึ้นใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมของปี 2024 นี้

วงการเกษตร-ป่าไม้

ปัจจุบันมีการใช้โดรนกับการสำรวจพื้นที่ป่าไม้ได้มากกว่าการใช้แรงงานคนถึง 10 เท่า ช่วยติดตามและวิเคราะห์พื้นที่สีเขียวที่มีขนาดใหญ่ รวมถึงบริหารจัดการและวางแผนฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว และช่วยเก็บข้อมูลจำนวนการดูดซับคาร์บอนในพืชและในป่าไม้ และทางบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด

หรือ  VARUNA บริษัทในกลุ่ม ARV คิดค้นเทคโนโลยี Smart Forest Solution ที่ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) ภาพถ่าย โดรนสำรวจและข้อมูลภาคพื้นดิน หรือโดรนมัลติสเปกตรัม (Multispectral Drone) เพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแพลตฟอร์ม “Varuna Analytics” และวางแผนติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่สีเขียวในภาคเกษตรและป่าไม้ได้อย่างครบวงจรและยั่งยืน

วงการโลจิสติกส์ และอีคอมเมิร์ซ

ภาคโลจิสติกส์และอีคอมเมิร์ซเป็นอีกอุตสาหกรรมที่กำลังจะเติบโตและโดรนก็ได้เข้ามามีบทบาทในเชิงพาณิชย์มากขึ้น จากการผสมผสานความสามารถการทำงานของโดรนผนวกกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งช่วยการขนส่งที่รวดเร็วมากกว่ายานพาหนะปกติทั่วไป

การส่งในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ตลอดจนในภาวะฉุกเฉินที่โดรนสามารถทำงานเดินทางไปถึงและเก็บข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ ตัดสินใจ หรือแม้กระทั่งการทำงานอย่างอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาคำสั่งของมนุษย์

วงการกีฬาและความบันเทิง

โดรนได้ถูกพัฒนาให้เป็นการแข่งขันกีฬา โดยนำมาใช้ประโยชน์ต่อการถ่ายทอด การถ่ายภาพ เช่น อุตสาหกรรมบันเทิงก็ได้มีการนำโดรนมาช่วยในด้านการสร้างคอนเทนต์จากมุมสูงในงานนิทรรศการต่างๆ หรือการถ่ายทำฉากที่ต้องการภาพในมุมสูงของภาพยนตร์หลายๆ เรื่อง อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการตลาดได้อีกมากมาย

วงการคมนาคม ด้านการก่อสร้าง และบริการฉุกเฉิน

ในปัจจุบันมีการใช้โดรนเพื่อช่วยเรื่องการจราจรหรือในกรณีสถานที่ที่คนเข้าถึงได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น ARV ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับอัตโนมัติ ‘HORRUS’ มาสำรวจสภาพการจราจรให้กับกรมทางหลวงเพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา

และมีความโดดเด่นด้วยการผสานเทคโนโลยี 5G ที่ช่วยให้การส่งภาพผ่านระบบออนไลน์เพื่อนำมาวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ได้อย่างเรียลไทม์ แม่นยำและได้ในระยะไกลยิ่งขึ้น

ซึ่งการนำ HORRUS มาใช้ตลอดช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จในการช่วยให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงสามารถตัดสินใจและบริหารจัดการการระบายช่องทางการเดินรถได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนในด้านการก่อสร้าง โดรนจะมีบทบาทช่วยบินสำรวจพื้นที่ พิจารณาทำเลที่ตั้ง ศึกษาสภาพแวดล้อมในบริเวณโครงการได้ พร้อมยังช่วยให้การคำนวณ การจับภาพ การตรวจสอบ และการประมวลผลต่าง ๆ ที่ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ ลดความผิดพลาดลง

ซึ่งปัจจุบันบริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SKYLLER ในกลุ่ม ARV พร้อมให้บริการตรวจสอบอุปกรณ์ในงานอุตสาหกรรมและงานโครงสร้างขนาดใหญ่ ผ่าน Skyller Platform ระบบจัดการความสมบูรณ์ของทรัพย์สินและโครงสร้างต่าง ๆ พร้อมทีมนักบินผู้เชี่ยวชาญ (DaaS) ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ด้านความปลอดภัยหรือป้องกันประเทศ

ได้มีการนำโดรนมาใช้ในการสืบสวน ซึ่งในวงการตำรวจไทยที่ผ่านมาพบว่ามีการนำโดรนมาใช้ในงานสืบสวนบ้างแล้ว เช่น การใช้โดรนไล่ล่าผู้ต้องหาที่หลบหนีการจับกุมในคดียาเสพติด หรือนำโดรนมาใช้ในงานป้องกันอาชญากรรม

ส่วนในต่างประเทศ เช่น การบินดูที่เกิดเหตุคดีจราจร (Traffic Accident Scene Investigations) การค้นหาคนหาย (Search for Missing Persons) การระบุตำแหน่งที่อยู่ของผู้ต้องสงสัย (Location of Suspects) ภารกิจในการไล่ล่าหรือค้นหา (Perquisitions) หรือปฏิบัติการช่วยชีวิต (Rescue Operations)

จากข้างต้นจะเห็นได้ว่าการนำโดรนมาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ปรากฏให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม สาเหตุหลักมาจากภาคธุรกิจโดรนได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เชื่อว่าในปีนี้การดำเนินกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ของหลาย ๆ คน จะต้องมีความเกี่ยวพันกับโดรนและได้รับประโยชน์ในมิติต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกันกับ ARV ที่มีแผนในการพัฒนาโดรนเพื่อใช้ในวงการต่าง ๆ ด้วยความสามารถทางเทคโนโลยีที่มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/849400


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210