เปิด 5 ปัจจัย AI ปัญญาประดิษฐ์ จะเติบโตมากขึ้น ในอนาคต เกินจินตนาการ

Loading

  • ปัจจัยหลักที่ทำให้อุตสาหกรรม AI เติบโตอย่างรวดเร็วภายใน 6 ปี มาจาก 5 ปัจจัยหลัก
  • ได้แก่ ใช้งาน Big Data มากขึ้น, การประมวลผล – โครงสร้างการประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์, ความต้องการใช้งานระบบอัตโนมัติมากขึ้น, การใช้งาน AI เพิ่มขึ้นจากแอปต่าง ๆ, มีการลงทุน – วิจัยพัฒนาระหว่างภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น
  • ส่วนการใช้งาน AI นั้น, ในระดับโลก Generative AI มีแนวโน้มการใช้งานมากที่สุด รองลงมาเป็น Augmented Working อย่าง BYOAI & Shadow AI และที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือ Open Source AI

นักวิเคราะห์ชี้ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้อุตสาหกรรม AI เติบโตรวดเร็ว มาจาก 5 ปัจจัยหลัก ใช้งาน Big Data มากขึ้น , ประมวลผล – โครงสร้างการประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์ , ความต้องการใช้งานระบบอัตโนมัติ , ใช้งาน AI เพิ่มขึ้นจากแอปต่าง ๆ , มีการลงทุน – วิจัยพัฒนาระหว่างภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น

เรื่องของ AI (หรือ Artificial Intelligence) เป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นมากกว่าเทคโนโลยีไปแล้ว ณ เวลานี้ และนับวันเรื่องของ AI จะมีพัฒนาการที่มากขึ้น

หากจะมองถึงคำจำกัดความถึงคำว่า AI  หรือ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ นั้น คำนี้ หมายถึง เทคโนโลยีที่สามารถเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อน

สร้างความสามารถให้เครื่องจักรและคอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการจดจำ วิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหา ให้เหตุผล ตัดสินใจ วางแผน คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์  ซึ่งในบางกรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทำงานแบบมนุษย์ได้หลายอย่าง และไม่ค่อยเกิดปัญหาเหมือนที่พบจากการทำงานของมนุษย์ เช่น ความผิดพลาดในการทำงาน (Human Error) หรือการเจ็บป่วย ไม่มีแรงทำงาน เป็นต้น”

ข้อมูลจาก nectec.or.th ระบุว่า ตลาด AI ทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคม เห็นได้จากตลาด AI ทั่วโลกขยายตัวเกือบ 16% ใน 6 ปีข้างหน้า โดย AI เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เชื่อกันว่าจะพลิกโฉมโลกอนาคตอย่างที่เราไม่อาจจะจินตนาการได้ ด้วยแรงเสริมจาก 6 Megatends ภายในปี 2593 ที่ AI จะมีความสามารถเทียบเท่ามนุษย์ในอีก 100 ปีข้างหน้า

โดย ในไทยนั้น มีการ คาดการณ์ กันว่า ขนาดตลาดของอุตสาหกรรม AI หรือปัญญาประดิษฐ์ จะเติบโตขึ้นราว 18% ต่อปี จาก 1,413 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 48,000 ล้านบาท ในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 3,807 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 130 พันล้านบาท ในปี 2573

และ ด้วยแรงหนุนจากการนำ เทคโนโลยี AI มาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  ซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าปัจจัยหลักที่ทำให้อุตสาหกรรม AI เติบโตอย่างรวดเร็วภายใน 6 ปี มาจาก 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่

(1) การใช้งาน Big Data มากขึ้น (AI algorithms จำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมากในการเรียนรู้และปรับปรุง)

(2) การประมวลผลและโครงสร้างการประมวลผลข้อมูลบนคลาวด์

(3) ความต้องการใช้งานระบบอัตโนมัติมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งการผลิต การเงิน และการขนส่ง

(4) การใช้งาน AI เพิ่มขึ้นจากแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Virtual Assistants หรือ Chatbots ที่กำลังขยายตลาดในปัจจุบัน รวมถึง

(5) มีการลงทุนและวิจัยพัฒนาระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเติบโตในอุตสาหกรรม AI

ส่วนเรื่องของการใช้งาน AI นั้น , ในระดับโลก Generative AI มีแนวโน้มการใช้งานมากที่สุด รองลงมาเป็น Augmented Working อย่าง BYOAI & Shadow AI และที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือ Open Source AI

แหล่งข้อมูล

https://www.springnews.co.th/digital-tech/technology/848831


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210