4 ข้อที่ควรรู้ในการใช้แอปพลิเคชัน Clubhouse

Loading

1 การใช้แอปพลิเคชัน Clubhouse ในช่วงแรกจะต้องใช้การเชิญจากผู้ที่ใช้แอปอยู่แล้วโดยใช้เบอร์โทรศัพท์เท่านั้น ดังนั้นแอปจะสามารถเข้าถึงชื่อ / เบอร์โทรทั้งหมดที่อยู่ใน contact ของผู้ใช้งาน และข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ

2 แม้ตัวแอปพลิเคชันจะถูกออกแบบมาไม่ให้สามารถบันทึกเสียงได้ แต่เสียงหรือการพูดคุยของคุณอาจถูกบันทึกไว้ด้วยอุปกรณ์อื่น ซึ่งอาจนำไปใช้เป็นหลักฐานดำเนินคดี กรณีมีการสนทนาละเมิดกฎหมาย เช่น การหมิ่นประมาท พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

3 อาจมีการสร้างบัญชีปลอม หรือบัญชีที่มีจุดประสงค์ไม่ดี ดังนั้น การใช้งานหรือติดต่อกับผู้อื่นในแอปจึงต้องระมัดระวัง เพราะอาจเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริง หรือการหลอกลวง หรือขโมยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

4 ยังไม่มีหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

แหล่งข้อมูล
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
https://www.facebook.com/prmdes.official/posts/1151290521972679


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210