โดรนใช้เซนเซอร์ตรวจสิ่งที่อยู่ใต้ดิน AI วิเคราะห์ข้อมูล สร้างเป็นภาพ 3D ไม่ต้องขุดจริงก็รุ้ว่ามีอะไรอยู่ใต้ดิน สายเคเบิล? ท่อ? หิน? แร่ธาตุ? น้ำ?

Loading

สตาร์ทอัพอิสราเอล Exodigo สร้างสิ่งมหัศจรรย์เหมือนตาซุปเปอร์แมนที่มองทะลุทะลวงได้ แต่เป็นการนำเทคโนโลยีหลายอย่างมาประกอบเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถตรวจจับสิ่งที่อยู่ใต้ดินได้ รู้ว่าเป็นอะไร โดยไม่ต้องขุดดินลงไปสำรวจจริงๆ

วันนี้สามารถนำระบบนี้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในสาขา การก่อสร้าง เหมือง สาธารณูปโภค เริ่มใช้ในอเมริกาและอิสราเอลแล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายการขุดเจาะโดยไม่จำเป็นปีละนับแสนล้านดอลลาร์

การสำรวจสำหรับการก่อสร้าง จำเป็นต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่ใต้ดิน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้กระทบกับ ท่อส่งก๊าซ แหล่งน้ำ น้ำมัน และวัตถุที่มีอันตรายที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวดิน

พื้นที่หลายแห่งมีสิ่งที่อยู่ใต้ดินมานานหลายสิบปี และไม่มีแบบแปลนที่ชัดเจนว่าอะไรอยู่ในตำแหน่งไหน หลายๆครั้งเกิดปัญหา ขุดลงไปแล้วเจออุปสรรค เป็นหินหรือแร่ที่เจาะทะลวงยาก บางทีมีความผิดพลาดไปขุดเจาะทำลาย สายเคเบิล ท่อ หรือเป็นแหล่งน้ำ

Exdiogo ใช้โดรนหรือรถคาร์ทออกสำรวจพื้นที่ มีเซ็นเซอร์ที่ทำงานได้เหมือน เอ๊กซเรย์ ซีทีสแกน หรือ เอ็มอาร์ไอ ทางการแพทย์ ทำการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ใต้ดิน

AI อ่านข้อมูลจากเซ็นเซอร์ และวิเคราะห์ว่าเป็นอะไรบ้าง มันสามารถสร้างภาพ 3D ของสิ่งที่อยู่ใต้ชั้นดิน แสดงออกมาเป็นแผนที่สามมิติโดยไม่ต้องขุดเจาะพื้นดิน ถ้ามี ท่อ สายเคเบิล ที่คนเคยสร้างเอาไว้ AI จะจำลองภาพออกมาให้เห็นเป็นโครงข่ายทั้งหมด หากมี ท่อน้ำมัน สายไฟฟ้า หรือ วัตถุอันตรายอะไรอยู่ใต้ดิน มีข้อมูลรายงานออกมาอย่างครบถ้วน ทำให้การวางแผนต่างๆเกี่ยวกับการขุดเจาะพื้นดินทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การหาแหล่งน้ำ หาสายแร่ต่างๆ ก็สามารถนำระบบนี้ไปใช้ได้

ต่อไปในอนาคต อาจมีการพัฒนาระบบนี้ไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลากหลาย เช่น การกู้ภัย การขุดหาสมบัติ การสำรวจทางโบราณคดี การค้นหาแหล่งน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ

เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการทำงานแบบเก่าที่เคยทำกันมานาน วิธีนี้ลดค่าใช้จ่ายไปได้มาก และลดการสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมได้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/698124263678932/posts/2169274009897276/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210