ดีป้า เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa IP Voucher) รอบ 2

Loading

เหลือเวลาอีก 10 กว่าวัน โอกาสดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการขอรับสิทธิบัตร เพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

depa เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล รอบ2

รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายนนี้

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.depa.or.th/th/ipvoucher

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/depathai/photos/a.580838315328088/3996990023712883/


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210