โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ : แบตเตอรี่พลังน้ำ เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน

Loading

📌 หลักการทำงาน
• ในช่วงความต้องการไฟฟ้าสูง จะปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำด้านบนเพื่อเป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้า
• ในช่วงความต้องการไฟฟ้าน้อย จะใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานสูบน้ำจากอ่างล่างกลับขึ้นอ่างบน
.
📌 ข้อดี
• จ่ายไฟฟ้าได้รวดเร็ว ในช่วงที่ความต้องการสูง
• ช่วยสร้างเสถียรภาพให้ระบบไฟฟ้าที่มีสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
• ช่วยควบคุมความถี่และแรงดันของระบบ
• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตไฟฟ้า
.
📌 ปัจจุบัน กฟผ. มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ 3 แห่ง ได้แก่
• เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี เครื่องที่ 4 -5 กำลังผลิตรวม 360 เมกะวัตต์
• เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เครื่องที่ 8 กำลังผลิต 171 เมกะวัตต์
• โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา เครื่องที่ 1-4 กำลังผลิต 1,000 เมกะวัตต์
.
📌 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ
• โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำจุฬาภรณ์แบบสูบกลับ จ.ชัยภูมิ กำลังผลิตรวม 800 เมกะวัตต์ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบระหว่างปี 2577 – 2578


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210