10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA

Loading

กฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จะมีผลบังคับใช้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวันที่ 1 มิ.ย.65 นี้ มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองและให้สิทธิกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

รวมถึงได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้เกิดขึ้นกับบุคคลหรือนิติบุคคลในการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การใช้ข้อมูล หรือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ หากผู้ใดหรือองค์กรใดไม่ปฏิบัติตามนั้น มีโทษทั้งทางแพ่ง โทษทางอาญา และโทษทางปกครอง

เปิด ‘10 ข้อต้องรู้’ ก.ม.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA ที่จะมีผลบังคับใช้ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวันที่ 1 มิ.ย.65 นี้

PDPA ย่อมาจาก คำว่า Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) คือ กฎหมายว่า ด้วยการให้สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล การสร้างมาตรฐานรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย นำไปใช้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต

ไม่เฉพาะคนทั่วไปที่ต้องตระหนักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลสุขภาพ ฯลฯ

หากองค์กรธุรกิจก็ต้องเตรียมพร้อม ระบบที่รองรับ เอกสารทางกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า พนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงองค์กรต้องสร้างความตระหนักรู้ด้าน PDPA ให้กับพนักงานด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.bangkokbiznews.com/tech/1007127


Smart City Thailand : 02 054 7755
Contact us : thunya.b@gmail.com | thunya@securitysystems.in.th

© smartcitythailand 11 โกสุมรวมใจ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210